Government of Canada
Symbol of the Government of Canada

Government of Canada

Austria.gc.ca

Breadcrumb

  1. Home

Canada congratulates Slovakia on the 10th Anniversary of its accession to NATO in 2004

On March 29, 2014, Canada congratulates Slovakia on the 10th Anniversary of its accession to NATO in 2004. Canada is proud to have been the first Ally to ratify the Accession Protocols. Since then, Canada and Slovakia have worked together on transatlantic issues through our delegations in Brussels, and our armed forces have served together in a variety of areas, including Afghanistan.

By joining NATO, Slovakia strengthened its own security as well as that of NATO and the entire Euro-Atlantic region.  Slovakia has contributed greatly in political and operational terms to the work that NATO does. Its accession continued NATO’s aspiration towards maintaining a region that is free and at peace.

NATO enlargement has produced greater security for Allies while paying transformative democratic dividends in the Baltic States, Western Balkans and former Warsaw Pact countries. Canada has been and remains a strong supporter of NATO’s “Open Door” Policy regarding new members.

 

Kanada blahoželá Slovensko pri príležitosti 10. výročia vstupu do NATO v 2004

Dňa 29. marca 2014 Kanada blahoželá Slovensku pri príležitosti 10. výročia jeho vstupu do NATO v roku 2004. Kanada je hrdá na to, že ako prvá spojenecká krajina ratifikovala prístupové protokoly. Kanada a Slovensko odvtedy spolupracovali v transatlantických otázkach prostredníctvom delegácií v Bruseli a naše ozbrojené sily spolu slúžili v mnohých oblastiach, vrátane Afganistanu. 

Slovensko si vstupom do NATO posilnilo vlastnú bezpečnosť ako aj bezpečnosť NATO a celého Euro-Atlantického regiónu. Slovensko výrazne prispelo v politickej a prevádzkovej oblasti k práci, ktorú NATO vykonáva. Jeho vstup predstavuje pokračovanie snahy NATO smerom k udržaniu slobody a mieru v regióne.   

Rozšírenie NATO prinieslo väčšiu bezpečnosť pre spojencov a zároveň zaplatilo transformačné demokratické dividendy v baltických krajinách, na západnom Balkáne a v krajinách bývalej Varšavskej zmluvy. Kanada bola a zostáva silným podporovateľom „politiky otvorených dverí“ NATO vo vzťahu k novým členom. 

Footer

Date Modified:
2014-04-02