Regering van Canada
Symbool van de regering van Canada

Government of Canada

Belgie.gc.ca

Breadcrumb

  1. Home
  2. >
  3. Ontdek Canada
  4. >
  5. Over Canada

Bestuur

Canada heeft een federale vorm van democratisch bestuur die een aantal verschillende politieke gemeenschappen verenigt onder een gemeenschappelijk bestuur voor gemeenschappelijke doeleinden, en afzonderlijke regionale bestuursvormen voor de specifieke behoeften van elke streek. Deze bestuursvorm houdt rekening met Canada's geografische realiteit, de diversiteit van zijn culturele gemeenschappen en zijn tweeledige erfenis op het gebied van taal en recht.

Canada heeft drie bestuursniveaus: federaal, provinciaal en territoriaal, en gemeentelijk (lokaal of regionaal).

Binnen de federale structuur maken verkozen officials – de regering onder leiding van de Premier – het belangrijkste besluitvormingsorgaan uit. Het federaal bestuur staat aan het hoofd van het democratische bestuurssysteem van het land via overleg met andere verkozen officials, provinciale and gemeentelijke vertegenwoordigers, en het Canadese publiek.

De belangrijkste rol van de Canadese overheid is het verzekeren en ondersteunen van de economische prestaties van het land. Haar andere verantwoordelijkheden omvatten defensie, interprovinciale en internationale handel, immigratie, het bank- en geldstelsel, het strafrecht en de visserij. De federale overheid houdt zich ook bezig met sectoren als luchtvaart, scheepvaart, de spoorwegen, telecommunicatie en kernenergie.

De provinciale en territoriale overheden zijn georganiseerd op dezelfde manier als de federale structuur en zijn verantwoordelijk voor zaken als onderwijs, eigendoms- en burgerrechten, rechtsbedeling, ziekenhuizen, natuurlijke rijkdommen binnen hun grenzen, sociale zekerheid, gezondheids- en gemeentelijke instellingen.

Onlangs is de federale overheid begonnen met het overdragen van meer verantwoordelijkheid voor bepaalde programma’s en diensten naar de provincies. Voorbeelden zijn arbeidsmarktopleidingen en ontwikkeling van de mijn- en bosbouw.

Lokale en regionale bestuursvormen spelen een belangrijke rol in bijvoorbeeld het verschaffen van onderwijs, landinrichting, lokale reglementering voor bedrijven en officiële en culturele activiteiten. De structuren van lokale en regionale bestuursvormen verschillen naargelang de streek.

Meer informatie over het bestuur.

(zie ook "Politieke en rechtsorganisatie")

Footer

Bijgewerkt op:
2009-06-30