Government of Canada
Symbol of the Government of Canada

Government of Canada

croatia.gc.ca

Breadcrumb

  1. Home

Često postavljana pitanja

Slijede česta pitanja o programu International Experience Canada, kao i o putovanju i radu u Kanadi.

FAQ zajednički za sve zemlje IEC | Kompass računa pitanja

Često postavljana pitanja (FAQ) za Hrvatsku

Često postavljana pitanja (FAQ) za Hrvatsku

1. Je li ograničen broj mjesta? Koja je kvota?

Za 2014. godinu postoji ograničenje od 300 mjesta, koja će se dodjeljivati po principu tko prvi, njegovo.

2. Koliko star(a) moram biti kako bih se mogao/la prijaviti?

Program International Experience Canada (IEC) otvoren je ljudima u dobi između 18 i 35 godina. Ako ćete uskoro navršiti 18 ili 36 godina, imajte na umu da će za kriterij dobi biti uzet u obzir datum kad je vaša prijava označena kao primljena u uredu Veleposlanstva Kanade u Hrvatskoj.

3. Odobrena mi je prijava na program IEC, ali uskoro ću navršiti 36 godina. Moram li ući u Kanadu prije rođendana? Hoće li moj rođendan skratiti rok valjanosti moje radne dozvole?

Na oba pitanja odgovor je  ne. Vaše Pismo preporuke valjano je za predočenje na ulasku u Kanadu godinu dana nakon datuma izdavanja i na njegovu valjanost ne utječe ako navršite 36 godina tijekom njegova razdoblja valjanosti.

4. Moram li imati unaprijed dogovoren posao u Kanadi kako bih se mogao/la prijaviti?

Ovisi. Ako se prijavljujete u kategoriji Working Holiday, prije prijave ne morate imati unaprijed dogovoren posao u Kanadi.

No, ako se prijavljujete u kategoriji Young Professionals ili International Co-op (Internship), morate imati unaprijed pripremljen ugovor o stažiranju, praksi ili radu u Kanadi. Veleposlanstvo Kanade u Zagrebu nije u mogućnosti pomoći vam pri pronalasku budućih poslodavaca u Kanadi. Poslodavca možete pronaći pomoću organizacija za putovanje i rad u inozemstvu, agencija za zapošljavanje, internetskih stranica na kojima se nude poslovi ili novina. Više informacija možete pronaći i na internetskoj stranici Working in Canada dostupno na engleskom / francuskom.

5. Nemam hrvatsku putovnicu. Postoji li mogućnost putovanja i rada u Kanadi i za mene?

Možete posjetiti internetsku stranicu programa International Experience Canada (dostupno na engleskom / francuskom) kako biste vidjeli postoji li sličan program i za zemlju čiji ste državljanin/državljanka (tj. za zemlju koja Vam je izdala putovnicu).

6. Mogu li sudjelovati u programu IEC više od jednom?

Da, prema Sporazumu o mobilnosti mladih između Kanade i Hrvatske u programu IEC možete sudjelovati dvaput.

7. Ako dobijem mjesto u programu IEC i primim Pismo preporuke, ali ne iskoristim ga, mogu li dobiti povrat uplaćene pristojbe za sudjelovanje u programu? Mogu li se ponovno prijaviti idućih godina?

Povrat uplaćene pristojbe nije moguć nakon što se izda Pismo preporuke. Prema Sporazumu o mobilnosti mladih između Kanade i Hrvatske, svaka osoba može dvaput sudjelovati u programu. Nakon što Vam je izdano Pismo preporuke, smatrate se sudionikom. Idućih se godina možete ponovno prijaviti, ali to će se, prema Sporazumu o mobilnosti mladih između Kanade i Hrvatske, računati kao Vaše drugo (i posljednje) sudjelovanje.

Footer

Date Modified:
2013-10-25