Vláda Kanady
Symbol kanadské vlády

Vláda Kanady

czechrepublic.gc.ca

Breadcrumb

  1. Domů
  2. >
  3. Bilaterální vztahy

Kanadsko-české vztahy

Bilaterální vztahy

Kanada a Česká republika se těší dlouhodobým a blízkým bilaterálním vztahům. V letech 1948 a 1968 přijímala Kanada politické uprchlíky z Československa a po celou dobu komunistického režimu vytrvale pomáhala disidentům. Po roce 1989 jsou osobní a rodinná pouta mezi oběma zeměmi ještě pevnější. V organizacích jako NATO, OBSE a OSN dochází k pravidelnému kontaktu na ministerské úrovni. Náš dialog je v posledních letech jak multilaterální, tak bilaterální.

Rozvoj

Kanadský program technické pomoci České republice (1990-2004) ve výši 22 milionů dolarů pomáhal usnadnit český přechod od centrálně řízeného hospodářství k volnému trhu a rozvíjet otevřenou a zodpovědnou formu vlády. Projekty se týkaly zlepšení státní správy, rozvoje soukromého sektoru, reformy finančního sektoru a školství. Když Česká republika roku 2004 vstoupila do EU a zavázala se stát se dárcem rozvojové pomoci, vstoupila doOficiálního programu rozvojové pomoci ve střední Evropě (ODACE) Kanadské agentury pro mezinárodní rozvoj CIDA. Kanada tak České republice pomohla založit si vlastní program rozvojové pomoci včetně legislativy a struktur. První fáze programu ODACE se soustředila na budování kapacity a druhá fáze programu zahrnovala trilaterální spolupráci ve třetích zemích. Všechny projekty ODACE byly dokončeny do března roku 2008.

Kulturní vztahy

Kanaďané se v České republice zaměřují především na propagaci kanadských hodnot. Kanada se zajímá o Českou republiku jako o jedno z kulturních center Evropy a Češi se zase stejnou měrou zajímají o kanadskou bilingvní a multikulturní mozaiku. Centrum kanadských studií na brněnské Masarykově univerzitě hraje koordinační roli pro programy kanadských studií ve středoevropském regionu.

Obchod              

V roce 2013 Kanaďané exportovali do České republiky zboží o hodnotě 134,8 milionů kanadských dolarů, hlavně letadla, helikoptéry a jejich součástky, strojní vybavení, turbodmychadla, turbovrtulové motory a jiné plynové turbíny, elektronické strojní zařízení, lékařské nástroje, krmivo pro psy a kočky, farmaceutické produkty, vitamíny, železo a ocel, plasty a nealkoholické nápoje. Dovoz z České republiky dosáhl roku 2013 objemu 446,6 milionů kanadských dolarů. Dováželo se především strojní zařízení, výrobky ze železa a oceli, elektrické strojní zařízení, automobilové součástky, traktory, pneumatiky, lékařské nástroje, sportovní vybavení, uran, sklo a pivo. Kanadský export do České republiky se zvýšil o 15,3% v porovnání s rokem 2012, zatímco hodnota kanadského dovozu z České republiky se zvýšila v roce 2013 o 8,43%.

Na seznamu kanadských investorů v České republice jsou firmy jako například Bombardier, Magna, Molson Coors, CGI, Borealis a Adastra.

Duben 2014

Footer

Poslední aktualizace:
2014-04-17