Οδηγιες Για Τις Φωτογραφιες Πιστοποιητικου

 Δειγμα

Καναδικης Υπηκοοτητας

(Παρουσιάστε αυτές τις οδηγίες στο φωτογράφο σας)

Παρακαλούμε προσκομίστε :

  • δύο (2) πανομοιότυπες φωτογραφίες, από το ίδιο αρνητικό το οποίο δεν έχει υποστεί ρετουσάρισμα.
  • η επωνυμία/διεύθυνση του φωτογράφου και η ημερομηνία που τραβήχθηκε η φωτογραφία πρέπει να υπάρχει στο πίσω μέρος των φωτογραφιών.
  • να γραφτεί το όνομα του εικονιζόμενου προσώπου στο πίσω μέρος των φωτογραφιών.
  • οι φωτογραφίες να μην είναι παλαιότερες από 6 μήνες.

Οι φωτογραφίες πρέπει :

  • να απεικονίζουν το άτομο κατά πρόσωπο στο κέντρο της φωτογραφίας
  • η έκφραση του προσώπου να είναι  ΟΥΔΕΤΕΡΗ  (χωρίς χαμόγελο, ή μορφασμό, με το στόμα κλειστό)
  • να έχουν απλό λευκό φόντο
  • να είναι τυπωμένες σε καλής ποιότητας ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

Το μέγεθος των φωτογραφιών πρέπει να είναι :

  • το μέγεθος του κεφαλιού να είναι μεταξύ 31χιλ. και 36χιλ.
  • το συνολικό μέγεθος των φωτογραφιών να είναι  50χιλ. x 70χιλ .