Government of Canada
Symbol of the Government of Canada

Government of Canada

Hungary.gc.ca

Breadcrumb

  1. Home

Canada congratulates Slovenia on the 10th Anniversary of its accession to NATO in 2004

On March 29, 2014, Canada congratulates Slovenia on the 10th Anniversary of its accession to NATO in 2004. Canada is proud to have been the first Ally to ratify the Accession Protocols. Since then, Canada and Slovenia have worked together on transatlantic issues through our delegations in Brussels, and our armed forces have served together in a variety of areas, including Afghanistan.

By joining NATO, Slovenia strengthened its own security as well as that of NATO and the entire Euro-Atlantic region. Slovenia has contributed greatly in political and operational terms to the work that NATO does. Its accession continued NATO’s aspiration towards maintaining a region that is free and at peace.

NATO enlargement has produced greater security for Allies while paying transformative democratic dividends in the Baltic States, Western Balkans and former Warsaw Pact countries. Canada has been and remains a strong supporter of NATO’s “Open Door” Policy regarding new members.

 

Kanada čestita Republiki Sloveniji ob deseti obletnici priključitve v NATO pakt

29. marca 2014 Kanada čestita Republiki Sloveniji ob deseti obletnici priključitve v NATO pakt leta 2004. Kanada je ponosna, da je bila prvi zaveznik ratifikacijskih protokolov o pristopanju. Od takrat sta Kanada in Slovenija sodelovali pri vrstnih čez-atlantskih zadevah s pomočjo naših delegacij v Bruslju. Naše oborožene sile pa so služile skupaj na različnih področjih, vključno z Afganistanom.

S članstvom v Nato, je Slovenija okrepila tako svojo kakor tudi varnost NATO pakta, ter tudi varnost celotne evro-atlantske regije. Slovenija je veliko prispevala pri izboljšanju političnih in operativnih pogojev, na katerih NATO dela. S svojim pristopom je nadaljevala prizadevanje NATO pakta za ohranjanje regije, ki je svobodna in v miru.

Širitev NATO pakta je pripeljala do večje varnosti za zaveznike, medtem ko je v baltskih državah, zahodnem Balkanu in državah varšavskega pakta širitev povzročila višjo mero demokratičnosti. Kanada je bila in tudi v prihodnosti ostaja velika zagovornica politike “Odprtih vrat” NATO pakta glede novih članov.

Footer

Date Modified:
2014-08-19