Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Gouvernement du Canada

Hongrie.gc.ca

Fil d'Ariane

  1. Accueil

Le Canada félicite la Slovénie à l’occasion du 10ème anniversaire de leur adhésion à l’OTAN

En ce 29 mars 2014, le Canada félicite la Slovénie qui fête le 10e anniversaire de son accession à l’OTAN. Le Canada est fier d’avoir été le premier allié à ratifier les protocoles d’accession. Depuis, le Canada et la Slovénie ont travaillé ensemble sur des questions transatlantiques par l’intermédiaire de leurs délégations respectives à Bruxelles et leurs forces armées ont servi ensemble dans diverses régions du monde, y compris en Afghanistan.

En devenant membre de l’OTAN, la Slovénie a renforcé sa propre sécurité ainsi que celle de l’OTAN et de l’ensemble de la région euro-atlantique. La Slovénie a largement contribué en termes politiques et opérationnels au travail que fait l’OTAN. Son accession va dans le sens des aspirations de l’OTAN qui souhaite assurer le maintien de la liberté et de la paix dans la région.

L’élargissement de l’OTAN s’est traduit par une plus grande sécurité pour les pays alliés, tout en portant des fruits sur le plan de la démocratie dans les pays Baltes, les Balkans occidentaux et les pays autrefois membres du Pacte de Varsovie. Le Canada a été et demeure un ardent défenseur de la politique de la « porte ouverte » de l’OTAN à l’égard de nouveaux membres.

 

Kanada čestita Republiki Sloveniji ob deseti obletnici priključitve v NATO pakt

29. marca 2014 Kanada čestita Republiki Sloveniji ob deseti obletnici priključitve v NATO pakt leta 2004. Kanada je ponosna, da je bila prvi zaveznik ratifikacijskih protokolov o pristopanju. Od takrat sta Kanada in Slovenija sodelovali pri vrstnih čez-atlantskih zadevah s pomočjo naših delegacij v Bruslju. Naše oborožene sile pa so služile skupaj na različnih področjih, vključno z Afganistanom.

S članstvom v Nato, je Slovenija okrepila tako svojo kakor tudi varnost NATO pakta, ter tudi varnost celotne evro-atlantske regije. Slovenija je veliko prispevala pri izboljšanju političnih in operativnih pogojev, na katerih NATO dela. S svojim pristopom je nadaljevala prizadevanje NATO pakta za ohranjanje regije, ki je svobodna in v miru.

Širitev NATO pakta je pripeljala do večje varnosti za zaveznike, medtem ko je v baltskih državah, zahodnem Balkanu in državah varšavskega pakta širitev povzročila višjo mero demokratičnosti. Kanada je bila in tudi v prihodnosti ostaja velika zagovornica politike “Odprtih vrat” NATO pakta glede novih članov.

Pied de page

Date de modification :
2014-08-19