اموال شناخته‌شده دولت ایران در کانادا

دولت کانادا متعهد به مبارزه با تروریسم و حساب‌رسی عاملان تروریسم و حمایت کنندگان از آنان است. قانون عدالت برای قربانیان تروریسم - و اصلاحات مربوط به قانون مصونیت کشوری - به قربانیان تروریسم امکان می‌دهد تا از عاملان تروریسم و حامیان آن‌ها، از جمله کشورهای خارجی، به خاطر آسیب های تروریستی وارده در هر نقطه جهان شکایت کنند. جان برد، وزیر امور خارجه و ویک تیوز، وزیر پشین امنیت عمومی، در ۷ سپتامبر ۲۰۱۲ اعلام کردند که کانادا جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک دولت پشتیبان از تروریسم می‌شناسد. به منظور کمک به قربانیان تروریسم برای شناسایی دارایی‌های دولت ایران در کانادا، وزارت امور خارجه، تجارت، و توسعه کانادا، سیاهه اموال شناخته‌شده دولت ایران در کانادا را منتشر می کند. لطفا توجه داشته باشید که وزارت امور خارجه کمال یا صحت اطلاعات ارائه شده را تضمین نمی کند. از طلبکاران حقوقی جمهوری اسلامی ایران انتظار می‌رود که مواظبت لازم به خرج داده و صرفا بر اطلاعات ارائه‌شده پیش رو تکیه نکنند. اگر قصد تصحیح فهرست موجود را دارید، یا از وجود دارایی های دیگر آگاهی دارید و مایل به اشتراک این اطلاعات برای کمک به قربانیان تروریسم هستید با این نشانی تماس بگیرید: iran-canada@international.gc.ca

دارایی های غیردیپلماتیک ایران در کانادا

 

محل

شرح

۱

2 Robinson Avenue, Ottawa

مرکز فرهنگی ایرانیان

۲

36A - 570 Laurier Avenue West, Ottawa

پارکینگ

۳

 حساب ۸۶۴۹۹۳ بانک رویال کانادا

 مالک:

Higher Education Advisory

مقدار نا معین

۴

حساب ۱۸-۰۴۴۵۱-۴۰۰۰۶ بانک سکوشا

 مالک:

Higher Education Advisory

۱۹۲۷۳۰۶،۱۶ دلار

۵

حساب ۱۰۲۹۵۸۶-۰۰۰۰۶ بانک رویال کانادا

۲۰۲۷۴۹،۸۹ (تقریبا)

دلار

۶

حساب ۸۶۴۹۵۸۹ بانک رویال کانادا (یا حساب ۲۶۴۹۴۵۸۹)

 ۳۳۳۴۴۵،۲۳(تقریبا)

یورو

۷

حساب ۴۵-۹۹-۱۰۸ بانک رویال کانادا

مقدار نا معین

۸

حساب ۵۲-۹۹-۱۰۸ بانک رویال کانادا

مقدار نا معین

۹

حساب۸۹-۹۵-۸۶۴ بانک رویال کانادا (یورو)

مقدار نا معین

۱۰

حساب۷۴ -۹۵-۸۶۴ بانک رویال کانادا (یورو)

مقدار نا معین

۱۱

حساب ۱۰-۴۶۵۴بانک سکوشا

مقدار نا معین

۱۲

حساب۱۷۴۶۵۳۲۴بانک سکوشا

مقدار نا معین

۱۳

حساب بانک سکوشا ویزا ۴۵۳۸۱۸۰۲۹۴۹۱۵۰۱۵

مقدار نا معین

۱۴

 حساب سی ای بی سی ۴۸۰۶۸۱۶

مقدار نا معین

۱۵

حساب سی ای بی سی ۴۸۰۶۷۱۹

مقدار نا معین

۱۶

حساب بانک منترال ۱۰۵۱۰۱۷

مقدار نا معین

۱۷

دادگاه عالی بریتیش کلمبیا

فایل 071189 S

۳۲۴۸۱۲ دلار

دارایی های دیپلماتیک ایران در کانادا

دارایی های زیر مستغلات دیپلماتیک هستند که مصونیت دیپلماتیک دارند. 

 

محل ملک

شرح

۱

245 Metcalfe Street, Ottawa

سفارت

۲

524 Acacia Avenue, Ottawa

خانه رسمی سفیر

۳

1202 - 570 Laurier Avenue West, Ottawa

محل سکونت کارکنان ایرانی

۴

حساب ۱۰۸۹۹۷۸-۰۰۰۰۶ بانک رویال کانادا

---------

۵

حساب ۴۰۰۰۶۰۰۳۰۱۱۲ بانک سکوشا

---------