Regering van Canada
Symbool van de regering van Canada

Government of Canada

Nederland.gc.ca

Breadcrumb

  1. Home
  2. >
  3. Ontdek Canada
  4. >
  5. Over Canada

Politieke en rechtsorganisatie

Canada is een constitutionele monarchie, een federale staat en een parlementaire democratie. Het land bestaat uit 10 provincies en 3 territoria. Het telt twee officiële talen: het Engels en het Frans.

Koningin Elizabeth II is Koningin van Canada en dus het staatshoofd. Ze delegeert haar bevoegdheden aan haar vertegenwoordiger, de Gouverneur-generaal van Canada. De Premier en zijn Kabinet oefenen de uitvoerende macht uit.

De wetgevende macht ligt bij het Parlement, dat uit twee kamers of huizen bestaat: het Hogerhuis (of Senaat), bestaande uit benoemde senatoren, en het Lagerhuis, bestaande uit leden (een voor elk kiesdistrict) verkozen tijdens algemene verkiezingen.

Het Lagerhuis, dat de belangrijkste wetgevende bevoegdheden heeft, wordt normaal gesproken om de vier jaar verkozen, waarbij vijf jaar de maximaal toegelaten termijn is. Kiezers kiezen een vertegenwoordiger voor hun kieskring of -district. De partij met het grootste aantal vertegenwoordigers in het Lagerhuis vormt de regering.

De Canadese Grondwet bepaalt een federale bestuursvorm en beschrijft de functies en bevoegdheden van het federaal bestuur.

De federale overheid bekommert zich om nationale aangelegenheden zoals buitenlandse politiek en internationale handel, defensie, visserij, transport en communicatie, belastingen, het bank- en geldstelsel, het strafrecht, immigratie en mensenrechten.

De provincies zijn rechtsbevoegd inzake bijvoorbeeld rechtsbedeling, burgerrechten, natuurlijke rijkdommen, provinciebelastingen, onderwijs, cultuur en stedelijk bestuur.

De federale overheid en de provincies en territoria zijn samen verantwoordelijk voor het milieu. Elke provinciale en territoriale overheid heeft zijn eigen wetgevende vergadering die verkozen is tijdens algemene verkiezingen.

De Grondwet omvat ook het Charter van Rechten en Vrijheden, dat de fundamentele rechten van alle bewoners van Canada bevat. Het Charter beschermt vrijheid van meningsuiting en godsdienst, democratische rechten, bewegingsvrijheid en vrijheid van taal; het beschermt burgers tegen bijvoorbeeld discriminatie op basis van geslacht, ras, etnische origine en fysieke of mentale handicap.

Canada heeft twee rechtssystemen: het Britse gewoonterecht, dat de basis is voor het federaal recht, het provinciaal recht in 9 van de 10 provincies, en het territoriaal recht; en het burgerlijk recht, dat van toepassing is in de provincie Québec.

Meer over de structuur van het bestuur van Canada.

(zie ook “Bestuur”)

Footer

Bijgewerkt op:
2009-06-30