Rząd Kanady
Symbol Rządu Kanady

Rząd Kanady

Poland.gc.ca

Breadcrumb

  1. strona główna

Arktyka Kanadyjska zaprezentowana w Polsce


Od lewej do prawej: Greg Houlahan, Chargé d’affairs a.i., Ambasada Kanady, Prof. Gail Fondahl, Prezes Międzynarodowego Towarzystwa Społecznych Nauk Arktycznych i Prof. Jacek Jania, Przewodniczący Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk
   

Greg Houlahan, Chargé d’affairs a.i., Ambasada Kanady i Ambasador Jakub Wolski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
   

Wrocław, 23-24 listopada 2012 roku:  Ponad 60 naukowców I dyplomatów zebrało się w nowoczesnej Dolnosląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu  aby dyskutować nad szerokim spektrum zagadnień dotyczących Arktyki, od takich jak administrowanie do transportu lokalnego i uwarunkowań międzynarodowych. Konferencja zatytułowana "Arktyka z perspektywy pierwszej dekady XXI wieku. Między rywalizacją i współpracą" odbyła się w przededniu 80. rocznicy pierwszej polskiej ekspedycji polarnej I na sześć miesięcy przed objęciem przez Kanadę przewodnictwa w Radzie Arktycznej. Kanada była reprezentowana na konferencji przez pana Grega Houlahana, Chargé d’affairs a.i. Ambasady Kanady i pania profesor Gail Fondahl , Prezesa Międzynarodowego Towarzystwa Społecznych Nauk Arktycznych (IASSA) oraz Profesor geografii na Uniwersytecie Północnej Kolumbii Brytyjskiej.

Greg Houlahan przedstawił kanadyjską politykę Arktyczną, a pani Gail Fondahl odniosła się do bezpośrednich kwestii społeczno-ekonomicznych które są istotne dla społeczności zamieszkujących północną Kanadę.

Inni wybitni przedstawiciele nauki obecni na konferencji zorganizowanej wspólnie przez Dolnośląską Szkołę Wyższą oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to prof. Jacek Jania, Przewodniczący Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Timo Koivurova z Northern Institute for Environmental and Minority Law, Arctic Centre, University of Lapland, Rovaniemi. Ambasador Jakub Wolski z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przedstawiciel Polski przy Radzie Arktycznej, przekazał uczestnikom konferencji list Wiceministra Spraw Zagranicznych Macieja Szpunara dotyczący polskiego stanowiska w sprawach polarnych.

Konferencję zorganizowano przy wsparciu Ambasady Kanady oraz Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI).

Footer

Ostatnia aktualizacja:
2012-12-18