Rząd Kanady
Symbol Rządu Kanady

Rząd Kanady

Poland.gc.ca

Breadcrumb

  1. strona główna

15. rocznica przystąpienia Polski do NATO

Ottawa: W dniu 12 marca 2014 r. Kanada gratuluje Polsce z okazji 15. rocznicy przystąpienia do NATO w 1999 roku.  Kanada dumna jest z faktu, iż była pierwszym Sojusznikiem, który ratyfikował Protokoły Akcesyjne.  Od tamtego czasu Kanada i Polska współpracowały w zakresie stosunków transatlantyckich poprzez nasze przedstawicielstwa w Brukseli, a nasze siły zbrojne służyły razem w różnych częściach świata, w tym w Afganistanie.

Przystępując do NATO, Polska umocniła bezpieczeństwo własnego terytorium, jak również samego NATO i całego regionu euroatlantyckiego.  Polska wniosła swój wielki operacyjny i polityczny wkład do zadań wykonywanych przez NATO.  Jej akcesja do NATO była kontynuacją aspiracji Sojuszu do utrzymywania regionu cieszącego się wolnością i pokojem.

Rozszerzenie NATO zwiększyło bezpieczeństwo Sojuszników i przyniosło transformacyjne i demokratyczne korzyści na Zachodnich Bałkanach i w krajach byłego Paktu Warszawskiego.  Kanada zawsze była i pozostaje zdecydowanym zwolennikiem natowskiej polityki ,,otwartych drzwi” dla nowych członków Sojuszu.

Footer

Ostatnia aktualizacja:
2014-03-12