Rząd Kanady
Symbol Rządu Kanady

Rząd Kanady

Poland.gc.ca

Breadcrumb

 1. strona główna
 2. >
 3. Nasze Biura
 4. >
 5. Kontakt

Zapytania wysyłane pocztą elektroniczną - instrukcje

Przed wysłaniem zapytania do Sekcji Wizowej, prosimy o wykorzystanie innych dostępnych źródeł informacji. W ten sposób zaoszczędzicie Państwo czas jednocześnie zyskując szybki dostęp do informacji oraz serwisów dostępnych na niniejszej stronie internetowej oraz na stronie Ministerstwa ds. Obywatelstwa i Imigracji.

 • Ogólne informacje o programie imigracyjnym Kanady znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa ds. Obywatelstwa i Imigracji.
 • Ministerstwo ds. Obywatelstwa i Imigracji umożliwiło korzystanie z serwisu internetowego e-Client Application Status, za pomocą, którego osoby ubiegające się o wybrane rodzaje wiz mogą zasięgnąć informacji dotyczących ich sprawy. Client Application Status(English French Only) aby uzyskać więcej informacji na ten temat. Zobacz również informacje o pozostałych serwisach internetowych.
 • Członkowie rodzin w Kanadzie, którzy sponsorują swoich krewnych z zagranicy mogą uzyskać informacje dotyczące programu imigracyjnego Kanady za pośrednictwem Informacji telefonicznej CIC korzystając ze zautomatyzowanego serwisu telefonicznego lub rozmawiając z konsultantem informacji telefonicznej CIC. Poprzez informacje telefoniczna CIC możecie Państwo również zamówić formularze wniosków dla sponsorowania członków rodziny do Kanady oraz dokonać zmian w Państwa danych teleadresowych.
 • Aby uzyskać informacje, o tym, kto może zostać Państwa przedstawicielem, Immigration representatives.(English French Only)
 • Canadian visa offices(English French Only) aby odnaleźć adresy stron internetowych Sekcji Wizowych placówek dyplomatycznych Kanady w innych krajach świata.
 • Aby sciągnać formularze wizowe, Application forms and guides.(English French Only)
 • Należy korzystać TYLKO Z JEDNEJ formy korespondencji, tj. Poczty elektroniczne, faxu lub poczty tradycyjnej. Nie należy korzystać ze wszystkich trzech form korespondencji na raz.
 • Nie omawiamy wniosków wizowych przez telefon, dlatego tez wszelkie zapytania należy kierować w formie pisemnej, korzystając z jednej z wyżej wymienionych form korespondencji.
 • W swojej korespondencji należy zaznaczyć, czego dotyczy zapytanie (zapytanie ogólne, dotyczące imigracji w ramach łączenia rodzin; imigracji biznesowej; imigracji na podstawie własnych kwalifikacji; wizy turystycznej; zezwolenia na naukę; zezwolenia na prace; uchodźstwa)
 • Jeżeli zapytanie kieruje osoba inna niż wnioskodawca, np. Osoba zapraszająca, która pragnie zasięgnąć informacji w sprawie wniosku o wizę turystyczna, przedstawiciel wnioskodawcy lub inna osoba zainteresowana konkretna sprawa, należy upewnić się, że osoba, której dotyczy wniosek wizowy złożyła w naszym biurze pisemna zgodę na ujawnienie informacji. W przypadku braku takiej zgody, Ustawa o Poufności Danych uniemożliwia nam udzielenie odpowiedzi.
 • Należy składać osobne zapytanie dla każdego wniosku wizowego, o którym chcielibyście Państwo zasięgnąć informacji. W ten sposób chronimy poufność danych naszych klientów.
 • Zanim skierujecie Państwo prośbę o informacje, należy zapoznać się z informacja o terminach rozpatrywania wniosków. Nie odpowiadamy na zapytania o stadium rozpatrywania wniosku, jeżeli jej rozpatrywanie odbywa się terminowo; W takich przypadkach będziemy jednak dołączać do danego wniosku wszelkie dodatkowe informacje uzyskane poczta elektroniczna.

Kierując zapytanie do Sekcji Wizowej lub przesyłając dodatkowe informacje dotyczące wniosku wizowego należy bezwzględnie podać następujące informacje:

 • Nazwisko i imiona wnioskodawcy
 • Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok)
 • Numer sprawy (litera/numer – jeżeli jest w Państwa posiadaniu)
 • Unique Client Identifier (UCI)- 8 cyfrowy numer bazy danych w naszym systemie (jeżeli jest w Państwa posiadaniu)
 • Numer swego telefonu wraz z numerem kierunkowym.

Nasz adres e-mail:

Warsaw-im-enquiry@international.gc.ca

Informujemy, iż zapytania przesyłane z Kanady należy sporządzać w jednym z języków państwowych – angielskim lub francuskim.

Ważna informacja

Ujawniając adres poczty elektronicznej (w ramach swojego zapytania lub w ramach wniosku wizowego), rozpoczynacie Państwo korespondencje z Ministerstwem ds. Obywatelstwa i Imigracji (CIC), wskutek czego upoważniacie Państwo CIC do korzystania z adresu Państwa poczty elektronicznej w celach korespondencyjnych, włączając w to przesyłanie informacji osobistych dotyczących Państwa wniosku/sprawy. Ujawniając CIC adres poczty elektronicznej przyjmujecie Państwo do wiadomości, iż ten sposób prowadzenia korespondencji może nie być sposobem bezpiecznym. CIC nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji osobistych osobom trzecim, wówczas gdy CIC przedsięwzięło wszelkie rozsądne kroki w celu ustalenia tożsamości strony, z która koresponduje. CIC nie ponosi również odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie tych informacji przez osoby trzecie.

Odpowiedzi na zapytania

W ciągu 5 dni roboczych otrzymacie Państwo odpowiedz na Państwa pytania, przekazane zgodnie z powyższa instrukcja.

 

Footer

Ostatnia aktualizacja:
2016-01-14