Rząd Kanady
Symbol Rządu Kanady

Rząd Kanady

Poland.gc.ca

Breadcrumb

 1. strona główna
 2. >
 3. Poznaj Kanadę
 4. >
 5. Wizy i imigracja

Praca w Kanadzie

W tej części znajdują się użyteczne informacje przy składaniu podania o zezwolenie na pracę w Kanadzie, a także informacje na temat możliwości pracy w Kanadzie. Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo równiez na stronie Going to Canada.

 


 1. Czy potrzebne jest zezwolenie na pracę? Jakie są warunki otrzymania pracy w Kanadzie?
 2. Gdzie znajdę odpowiedni wniosek o zezwolenie na pracę?
 3. Jakie są koszty ubiegania się o zezwolenie na pracę?
 4. Jak złożyć wniosek o zezwolenie na pracę?
 5. Jak długo trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku o zezwolenie na pracę?
 6. Jakie dokumenty należy złożyć wraz z podaniem o zezwolenie na pracę?
 7. Potrzebuję zezwolenia na pracę oraz wizy wjazdowej. Jaką opłatę należy wnieść?
 8. Jestem informatykiem zainteresowanym pracą w Kanadzie. Czy potrzebne jest mi zezwolenie na pracę?
 9. Zamierzam pracować w Kanadzie jako opiekun na stałe do dzieci, osób starszych lub chorych. Czy potrzebne jest mi zezwolenie?
 10. Czy mój współmałżonek może wyjechać wraz ze mną lub odwiedzić mnie w Kanadzie w czasie mego pobytu?
 11. Gdzie znajdę więcej informacji na temat możliwości pracy w Kanadzie?
 12. Jak znaleźć pracodawcę w Kanadzie?
 13. Jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o zezwolenie na pracę?
 14. Moje podanie zostało rozpatrzone odmownie. Czy mogę odwołać się od tej decyzji?
 15. Przekraczając granicę kanadyjską otrzymałem zezwolenie na pracę (IMM1208B) od oficera imigracyjnego. Widnieje tam klauzula: “brak zezwolenia na ponowny wjazd”. Co to oznacza?
 16. Mam zezwolenie na pracę w Kanadzie. W jaki sposób mogę uzyskać Numer Ubezpieczenia - Social Insurance Number (SIN)?
 17. Jestem obywatelem Białorusi/Estonii/Łotwy/Litwy lub Polski mieszkającym poza granicami kraju ojczystego (np. w Wielkiej Brytanii). Gdzie powinienem złożyć moje podanie?
 18. Czy mój współmałżonek lub konkubent/konkubina oraz dzieci pozostające na moim utrzymaniu mogą pracować w Kanadzie?
 19. Czy należy wykonać badania lekarskie?
 20. W jaki sposób prawo kanadyjskie chroni osobę pracującą czasowo w Kanadzie?
 21. Jakim podatkom oraz innym obciążeniom będzie podlegać moje wynagrodzenie w Kanadzie?
 22. Chciałbym pojechać do Kanady na kilka miesięcy podczas wakacji szkolnych. Chciałbym podjąć tam pracę i zarobić trochę pieniędzy. Czy jest to możliwe?
 23. Czy składając wniosek o zezwolenie na pracę muszę złożyć również swój paszport? 

 


1. Czy potrzebne jest zezwolenie na pracę? Jakie są warunki otrzymania pracy w Kanadzie?

Pragnąc podjąć pracę tymczasową w Kanadzie, należy złożyć podanie o zezwolenie na pracę. Podanie takie można złożyć tylko wtedy, gdy otrzyma się ofertę pracy z Kanady oraz gdy potencjalny pracodawca uzyska zgodę z Kanadyjskiego Biura Pracy (HRSDC) na zatrudnienie pracownika z zagranicy.

Po otrzymaniu potwierdzenia oferty pracy wydanego przez HRSDC, można złożyć w Sekcji Wizowej podanie o zezwolenie na pracę.

Niektóre rodzaje pracy nie wymagają zezwolenia na pracę lub potwierdzenia oferty pracy

Powrót do góry strony

2. Gdzie znajdę odpowiedni wniosek o zezwolenie na pracę?

Pobierz formularz .

3. Jakie są koszty ubiegania się o zezwolenie na pracę?

Informacje na temat opłat za rozpatrzenie podania .

Powrót do góry strony

4. Jak złożyć wniosek o zezwolenie na pracę?

Formularz i dokumenty można przesłać kurierem, pocztą, lub złożyć osobiście w recepcji w godzinach urzędowania.

Obywatele Państw zwolnionych z obowiązku posiadania wiz turystycznych, składający formularz wraz z wymaganymi dokumentami o zezwolenie na pracę, nie muszą składać oryginału paszportu. Prosimy o przedstawienie jedynie kopii strony paszportu ze zdjęciem oraz danymi osobowymi.

Nie każda osoba ubiegająca się o wizę/zezwolenie wzywana jest na rozmowę.

Powrót do góry strony

5. Jak długo trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku o zezwolenie na pracę?

Na stronie CIC znajdują się  informacje z całego świata dotyczące statystycznego czasu rozpatrywania wniosków.

W pewnych przypadkach, szczególnie gdy wymagane są dodatkowe informacje, badania lekarskie lub rozmowa z konsulem, termin rozpatrzenia podania może być dłuższy.

Powrót do góry strony

6. Jakie dokumenty należy złożyć wraz z podaniem o zezwolenie na pracę?

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany formularz
 • dwie fotografie
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za rozpatrzenie podania
 • ważny paszport
 • pisemną ofertę pracy od pracodawcy
 • dokumenty potwierdzające, iż spełniają Państwo warunki wymagane do wykonywania tego rodzaju pracy (np. dokumenty potwierdzające wykształcenie lub doświadczenie zawodowe)
 • potwierdzenie oferty pracy wydane przez Kanadyjskie Biuro Pracy (HRSDC), jeśli takie potwierdzenie jest wymagane W niektórych przypadkach można złożyć podanie jeszcze przed otrzymaniem potwierdzenia oferty pracy z HRSDC.
 • aktualne zaświadczenia o karalności/niekaralności z krajów, w których od ukończenia 18 roku życia przebywali Państwo dłużej niż sześć miesięcy.

Powrót do góry strony

7. Potrzebuję zezwolenia na pracę oraz wizy wjazdowej. Jaką opłatę należy wnieść?

Należy wnieść opłatę tylko za rozpatrzenie wniosku o zezwolenie na pracę. Jeżeli jest potrzebna również wiza, zostanie ona wydana bez dodatkowych opłat.

Jeżeli w podroży do Kanady towarzyszyć będzie Państwu osoba pozostająca pod Państwa opieką (małżonek/małżonka, konkubent/konkubina, dziecko) która potrzebuje wizy, należy uiścić za nią opłatę za wizę (jednokrotną lub wielokrotną) na pobyt czasowy.

Tabela opłat

Powrót do góry strony

8. Jestem informatykiem zainteresowanym pracą w Kanadzie. Czy potrzebne jest mi zezwolenie na pracę?

Uproszczona procedura wydawania pozwoleń na pracę dla pracowników branży informatycznej (IT) zakończyła się 30 września, 2010 r.

Powrót do góry strony

9. Zamierzam pracować w Kanadzie jako opiekun do dzieci, osób starszych lub chorych. Czy potrzebne jest mi zezwolenie?

Informacje na ten temat można uzyskać tutaj.

Powrót do góry strony

10. Czy współmałżonek może wyjechać ze mną lub odwiedzić mnie w Kanadzie w czasie mojego pobytu?

Nie zawsze. Aby współmałżonek lub dziecko odwiedzili Państwa w Kanadzie, muszą Państwo udowodnić (przedstawiając odpowiednie dokumenty), iż posiadają odpowiednie środki finansowe na ich utrzymanie. Jeżeli otrzymali Państwo ofertę pracy na stanowisko kierownicze lub jako wykwalifikowany specjalista, współmałżonek może złożyć podanie o zezwolenie na pracę bez konieczności uprzedniego uzyskania oferty pracy. Termin ważności zezwolenia na pracę współmałżonka będzie równy terminowi ważności Pana/Pani zezwolenia na pracę.

Jeżeli współmałżonek zechce odwiedzić Państwa w Kanadzie, będą Państwo musieli udokumentować posiadanie odpowiednich środków na jego utrzymanie w Kanadzie, a współmałżonek będzie musiał przekonać urzędnika wizowego, że powróci do ojczyzny po zakończonej wizycie.

Powrót do góry strony

11. Gdzie znajdę więcej informacji na temat możliwości pracy w Kanadzie?

Aby uzyskać informacje o możliwości pracy w Kanadzie, proszę zapoznać się ze stronami internetowymi:

 • Praca w Kanadzie*:
  Tutaj znajdą Państwo kanadyjski odpowiednik nazwy swojego zawodu oraz szczegółowe informacje na temat rynku pracy w wybranej miejscowości w Kanadzie (a także informacje dotyczące obowiązków wiążących się z danym stanowiskiem pracy, niezbędnych kwalifikacji i wysokości wynagrodzenia).
 • Human Resources & Social Development Canada (HRSDC)*:
  Tutaj znajdą Państwo informacje o możliwości pracy w Kanadzie i składaniu podania o zezwolenie na pracę w Kanadzie. Jest tam również informacja dla pracodawców poszukujących pracowników z zagranicy.

Powrót do góry strony

12. Jak znaleźć pracodawcę w Kanadzie?

W Kanadzie jest duże zapotrzebowanie na pracowników o różnych kwalifikacjach Jest kilka sposobów znalezienia pracodawcy w Kanadzie.*

Powrót do góry strony

13. Jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o zezwolenie na pracę?

Należy zapoznać się z wymogami stawianymi przez pracodawcę w Kanadzie takimi jak: doświadczenie zawodowe, wykształcenie, znajomość języka i udowodnić, że spełnia się te wymagania. Konieczne będzie również wykazanie się dobrym stanem zdrowia oraz dostarczenie zaświadczenia o niekaralności.

Powrót do góry strony

14. Moje podanie zostało rozpatrzone odmownie. Czy można odwołać się od tej decyzji?

Wszyscy, którym odmówiono przyznania pozwolenia na pracę otrzymują pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. Nie istnieje żaden formalny mechanizm odwoływania się od decyzji odmownej.

Jeżeli sytuacja osoby, której wniosek zostało odrzucone zmieniała się na tyle, że może mieć wpływ na zmianę decyzji na pozytywną, osoba ta może ponownie ubiegać się o zezwolenie na pracę.

W przypadku braku jakichkolwiek zmian, nie zaleca się składania nowego wniosku o pozwolenie o pracę.

Więcej informacji można znaleźć tutaj*.

Powrót do góry strony

15. Przekraczając granicę kanadyjską otrzymałem Zezwolenie na Pracę (IMM1208B) od oficera imigracyjnego. Widnieje tam klauzula: “brak zezwolenia na ponowny wjazd”. Co to oznacza?

Oznacza to, że samo zezwolenie na pracę nie daje możliwości powrotu do Kanady, gdyby Państwo opuścili jej granice w trakcie trwania kontraktu.

Aby wjechać do Kanady ponownie, należy mieć ważny paszport i wizę na pobyt czasowy ważną na czas zamierzonego powrotu do Kanady. Zezwolenie na pracę czy też zezwolenie na pobyt czasowy, nie zastępuje wizy wjazdowej.

Wyjątek stanowi wjazd do Stanów Zjednoczonych i powrót do Kanady w ramach ważności zezwolenia na pracę lub naukę. W takim przypadku nie ma obowiązku posiadania ważnej wizy wjazdowej. Jeśli powracacie Państwo do Kanady z każdego innego kraju, istnieje konieczność posiadania ważnej wizy.

Powrót do góry strony

16. Mam zezwolenie na pracę w Kanadzie. W jaki sposób mogę uzyskać numer ubezpieczenia społecznego (SIN)?

Informacje na ten temat można uzyskać tutaj.

Powrót do góry strony

17. Jestem obywatelem Białorusi/Estonii/Litwy/Łotwy lub Polski mieszkającym poza granicami kraju ojczystego (np. w Wielkiej Brytanii). Gdzie powinienem złożyć podanie?

Można dostarczyć swoje podanie do Ambasady Kanady w Warszawie lub Sekcji Wizowej kanadyjskiej placówki dyplomatycznej odpowiedzialnej za kraj, w którym obecnie Państwo przebywacie.

Złożenie podania w Warszawie może być wygodniejsze ze względu na nasze lokalne doświadczenie w ocenie kwalifikacji zawodowych ubiegających się o wizę osób z terenu Białorusi, Estonii, Litwy, Łotwy czy Polski, co znacznie skraca czas rozpatrywania podania. Procedura może trwać nawet jeden dzień roboczy. Ponadto podanie można przesłać do Warszawy pocztą lub za pośrednictwem kuriera.

Powrót do góry strony

18. Czy współmałżonek, konkubent/konkubina lub dziecko pozostające na moim utrzymaniu może podjąć pracę w Kanadzie?

"Tak, w niektórych przypadkach mogą się oni ubiegać o pozwolenie na pracę.

Powrót do góry strony

19. Czy należy wykonać badania lekarskie?

W niektórych przypadkach przeprowadzenie badań lekarskich jest konieczne. O tym, czy w danej sprawie będzie zachodziła potrzeba wykonania badań, powiadamia urzędnik wizowy wysyłając skierowania wraz z instrukcjami. Badania lekarskie mogą wydłużyć procedurę wizową do kilku tygodni. Decyzja urzędnika w sprawie badań jest podejmowana w zależności od długości pobytu i rodzaju pracy, którą będzie się wykonywać, a także od miejsca zamieszkania ubiegającego się o wizę (w ciągu ostatniego roku).

Badania lekarskie są niezbędne, jeśli podejmuje się pracę w służbie zdrowia, szkolnictwie podstawowym, średnim czy jako opiekun do dzieci lub innych osób. Aby pozwolenie na pracę mogło być wydane, wyniki badań muszą być satysfakcjonujące.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać tutaj*.

Powrót do góry strony

20. W jaki sposób prawo kanadyjskie chroni osobę pracującą czasowo w Kanadzie?

Każdy obcokrajowiec zatrudniony czasowo w Kanadzie, ma prawo do godziwych warunków pracy i traktowania, zgodnie z obowiązującym prawem. Warunki pracy takie jak minimalne stawki godzinowe są zróżnicowane, ale zgodne z obowiązującymi na danym terytorium przepisami.

Ubiegający się o wizę powinien zapoznać się z przepisami prowincji, na terenie, której będzie pracował. Więcej informacji na ten temat można uzyskać tutaj*.

Powrót do góry strony

21. Jakim podatkom oraz innym obciążeniom będzie podlegać moje wynagrodzenie w Kanadzie?

Na każdym czeku płatniczym otrzymanym w Kanadzie jako wynagrodzenie za pracę widnieje kwota, która została odliczona na poczet podatków od wynagrodzenia.

Więcej informacji o podatkach w Kanadzie można uzyskać tutaj.

Powrót do góry strony

22. Chciałbym pojechać do Kanady na kilka miesięcy podczas wakacji szkolnych. Chciałbym podjąć tam pracę i zarobić trochę pieniędzy. Czy jest to możliwe?

International Experience Canada umożliwia młodym Polakom i młodym Kanadyjczykom, posiadającym zezwolenie na pracę tymczasową, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz pogłębienie znajomości języka, kultury i społeczeństwa drugiego kraju.

Poprzez International Experience Canada można złożyć aplikację o tymczasowe zezwolenie na pracę, aby móc podróżować i pracować w Kanadzie w okresie do jednego roku.

23. Czy składając wniosek o zezwolenie na pracę muszę złożyć również swój paszport?

Nie, jeżeli nie potrzebuje Pan/Pani wizy turystycznej, aby wjechać do Kanady. Prosimy wówczas o przedstawienie kopii strony paszportu ze zdjęciem oraz danymi osobowymi.

Jeżeli natomiast potrzebuje Pan/Pani wizy turystycznej, należy złożyć oryginał paszportu wraz z wnioskiem o zezwolenie na pracę.

* strona dostępna tylko w językach urzędowych Kanady

Footer

Ostatnia aktualizacja:
2012-10-24