Government of Canada
Symbol of the Government of Canada

Government of Canada

Thailand.gc.ca

Breadcrumb

  1. Home
  2. >
  3. Bilateral Relations

ความสัมพันธ์ไทย - แคนาดา

ประเทศแคนาดากับไทยมีความสัมพันธ์ที่เป็นพลวัติและร่วมมือกัน  ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนี้แผ่ขยายและลึกซึ้งอย่างต่อเนื่อง

เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยท่านแรกได้รับการแต่งตั้งใน พ.ศ. 2504 และเอกอัครราชทูตแคนาดาที่ประจำอยู่ในประเทศไทยท่านนี้ ได้ก่อตั้ง สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา  ในกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2510  นอกจากนี้ แคนาดายังมีสำนักงานกงสุลอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกงสุลกิติมศักดิ์  สำหรับประเทศไทยนั้นมีการตั้ง สถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงออตตาวา และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมือง แวนคูเวอร์ คัลการี่  เอ็ดมอนตัน โตรอนโต และมอนทรีอัล  ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงแวนคูเวอร์นั้น ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2467

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศแคนาดาใน พ.ศ. 2474  ส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศแคนาดาใน พ.ศ. 2510

เมื่อวันที่  23 มีนาคม พ.ศ. 2555  นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ ฯพณฯ งนายกรัฐมนตรีฮาร์เปอร์ ได้ประกาศเริ่มต้นการหารืออย่างเป็นทางการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศแคนาดากับไทย  ข้อตกลงการค้าเสรีนี้จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ระดับทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับแคนาดา และจะช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกและการลงทุนสำหรับทั้งสองประเทศ รวมทั้งในด้านการเกษตร น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เทคโนโลยีที่มีความยั่งยืน และภาคบริการ  การค้าสองทางระหว่างประเทศแคนาดาและไทยมีมูลค่าสูงกว่า 3.5 พันล้านเหรียญ ใน พ.ศ. 2556  ทำให้ประเทศไทยเป็นคู่ค้าที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของแคนาดาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนมีความเข้มแข็งเช่นกัน  ในแต่ละปี ชาวไทยประมาณ 10,000 คน ไปเยือนประเทศแคนาดาเพื่อท่องเที่ยว ศึกษา หรือทำงาน  ชาวแคนาดาประมาณ 5,000 คน ก็อาศัยอยู่ในประเทศไทย และชาวแคนาดาประมาณ  230,000 คน มาเยือนประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งสูงขึ้นจาก พ.ศ. 2555 ถึงร้อยละ 5  นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ด้านการศึกษาก็เป็นส่วนสำคัญของความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีเช่นกัน  จากการที่มหาวิทยาลัยแคนาดาหลายแห่งมีข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน  

ประเทศแคนาดามีบทบาทอย่างแข็งขันเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และประชาธิปไตย  ปัจจุบันนี้ ความพยายามของประเทศแคนาดา มุ่งเน้นที่การเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสามจังหวัดภาคใต้ และในกลุ่มประชากรอพยพชาวพม่าทางชายแดนตะวันตกของประเทศไทย  ทั้งนี้ ประชาชนท้องถิ่นในภาคใต้ที่มีชาวมุสลิมเป็นคนส่วนใหญ่ต่างยอมรับว่าประเทศแคนาดาเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการสนทนาแลกเปลี่ยน

ประเทศแคนาดาได้สนับสนุนโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการอภิปรายเกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ได้สนับสนุนให้วิทยากรชาวแคนาดาได้มีส่วนร่วมในการประชุมเชิงวิชาการหลยครั้งในหัวข้อต่าง ๆ เช่น  การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ ความโปร่งใสและความรับผิดชอบในหน้าที่  สิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT)  และความมั่นคงของมนุษย์ 

ประเทศแคนาดาและไทยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (ASEAN) ซึ่งประเทศแคนาดาเป็นหนึ่งในคู่เจรจา  นอกจากนี้ ประเทศแคนาดาและไทย ยังเป็นสมาชิกในสถาบันระดับภูมิภาคต่าง ๆ เช่น กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค หรือ เอเปค (APEC) และการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (ASEAN Regional Forum) ซึ่งมุ่งเน้นที่ความมั่นคงเป็นหลัก รวมทั้งในองค์กรระดับพหุภาคีต่าง ๆ ซึ่งดำเนินการเหนือขอบเขตของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค เช่น องค์การค้าโลก (WTO)

 

สิงหาคม พ.ศ. 2557

Footer

Date Modified:
2014-08-14