Chính phủ Canada
Biểu tượng của chính phủ Canada

Chính phủ Canada

Vietnam.gc.ca

Breadcrumb

  1. Trang chủ

Đại sứ quán Canada tại Việt Nam ở Hà Nội

Các dịch vụ cung cấp tại đây:

Địa chỉ và thông tin liên lạc

Số 31 Hùng Vương
Hà Nội
Việt Nam
Điện thoại : +84(24) 3734 5000
Fax : +84(24) 3734 5049
Email : hanoi@international.gc.ca

Thời gian làm việc

Từ thứ hai đến thứ năm:
08:00 – 12:00 and 13:00 – 17:00
Thứ sáu: 08:00 –  13:30

Bộ phận Lãnh sự
Từ thứ hai đến thứ năm:
09:00 – 11:00 and 14:00 – 16:00
Thứ sáu: 09:00 –  12:00

Thông tin và thời gian làm việc của các bộ phận cụ thể

 Các ngày nghỉ lễ trong năm 2016

ngày 26 tháng 12Lễ Giáng sinh (Nghĩ thay cho ngày 25/12)
ngày 27 tháng 12Lễ Giáng sinh (Nghĩ thay cho ngày 26/12)

 Các ngày nghỉ lễ trong năm 2017

NgàyĐóng cửa nghỉ
ngày 2 tháng 1 (thứ hai)Tết dương lịch (Nghỉ bù cho ngày 01/01)
ngày 27 tháng 1(thứ sáu)Têt
ngày 30 tháng 1 (thứ hai)Têt
ngày 31 tháng 1 (thứ ba)Têt (chỉ riêng nhân viên bản xứ)
ngày 1 tháng 2 (thứ tư)Têt (chỉ riêng nhân viên bản xứ)
ngày 6 tháng 4 (thứ năm)Giỗ tổ Hùng Vương
ngày 17 tháng 4 (thứ hai)Lễ Phục sinh
ngày 5 tháng 5 (thứ hai)Quốc tế Lao động (Nghỉ bù cho ngày 30/04)
ngày 3 tháng 7 (thứ hai)Quốc khánh Canada(Nghỉ bù cho ngày 01/07)
ngày 4 tháng 9 (thứ hai)Quốc khánh Việt Nam (Nghỉ bù cho ngày 02/09)
ngày 9 tháng 10 (thứ hai)Lễ Tạ Ơn
ngày 25 tháng 12 (thứ hai)Lễ Giáng sinh
ngày 26 tháng 12 (thứ ba)Lễ Giáng sinh

Footer

Ngày chỉnh sửa:
2017-06-15