Chính phủ Canada
Biểu tượng của chính phủ Canada

Chính phủ Canada

Vietnam.gc.ca

Breadcrumb

  1. Trang chủ

Đại sứ quán Canada tại Việt Nam ở Hà Nội

Các dịch vụ cung cấp tại đây:

Địa chỉ và thông tin liên lạc

Số 31 Hùng Vương
Hà Nội
Việt Nam
Điện thoại : +84(4) 3734 5000
Fax : +84(4) 3734 5049
Email : hanoi@international.gc.ca

Thời gian làm việc

Từ thứ hai đến thứ năm:
08:00 – 12:00 and 13:00 – 17:00
Thứ sáu: 08:00 –  13:30

Bộ phận Lãnh sự
Từ thứ hai đến thứ năm:
09:00 – 11:00 and 14:00 – 16:00
Thứ sáu: 09:00 –  12:00

Thông tin và thời gian làm việc của các bộ phận cụ thể

 Các ngày nghỉ lễ trong năm 2016

ngày 1 tháng 1Tết dương lịch
ngày 8 tháng 2Tết
ngày 9 tháng 2Tết
ngày 10 tháng 2Tết
Ngày 23 tháng 3Họp cán bộ nhân viên Đại sứ quán
Ngày 25 tháng 3Lễ Phục sinh
ngày 28 tháng 3Lễ Phục sinh
ngày 2 tháng 5Quốc tế Lao động (Nghỉ bù cho ngày 1 tháng 5)
ngày 2 tháng 9Quốc khánh Việt Nam
ngày 10 tháng 10Lễ Tạ Ơn
ngày 26 tháng 12Lễ Giáng sinh (Nghĩ thay cho ngày 25/12)
ngày 27 tháng 12Lễ Giáng sinh (Nghĩ thay cho ngày 26/12)

Footer

Ngày chỉnh sửa:
2016-06-20