Chính phủ Canada
Biểu tượng của chính phủ Canada

Chính phủ Canada

Vietnam.gc.ca

Breadcrumb

  1. Trang chủ

Đại sứ quán Canada tại Việt Nam ở Hà Nội

Các dịch vụ cung cấp tại đây:

Địa chỉ và thông tin liên lạc

Số 31 Hùng Vương
Hà Nội
Việt Nam
Điện thoại : +84(4) 3734 5000 / +84 (4) 3823 5500
Fax : +84(4) 3734 5049
Email : hanoi@international.gc.ca

Thời gian làm việc

Từ thứ hai đến thứ năm: 08:00 – 12:00 and 13:00 – 17:00
Thứ sáu: 08:00 – 13:30

Thông tin và thời gian làm việc của các bộ phận cụ thể

Các ngày nghỉ lễ trong năm 2014

ngày 1 tháng 1Tết dương lịch
ngày 30 tháng 1Tết
ngày 31 tháng 1Tết
ngày 3 tháng 2Tết
ngày 18 tháng 4Lễ Phục sinh
ngày 21 tháng 4Lễ Phục sinh
ngày 1 tháng 5Quốc tế Lao động
ngày 2 tháng 9Quốc khánh Việt Nam
ngày 13 tháng 10Lễ Tạ ơn
ngày 25 tháng 12Lễ Giáng sinh
ngày 26 tháng 12Lễ Giáng sinh

 

Footer

Ngày chỉnh sửa:
2014-02-24