Chính phủ Canada
Biểu tượng của chính phủ Canada

Chính phủ Canada

Vietnam.gc.ca

Breadcrumb

  1. Trang chủ

Đại sứ quán Canada tại Việt Nam ở Hà Nội

Các dịch vụ cung cấp tại đây:

Địa chỉ và thông tin liên lạc

Số 31 Hùng Vương
Hà Nội
Việt Nam
Điện thoại : +84(4) 3734 5000 / +84 (4) 3823 5500
Fax : +84(4) 3734 5049
Email : hanoi@international.gc.ca

Thời gian làm việc

Từ thứ hai đến thứ năm: 08:00 – 12:00 and 13:00 – 17:00
Thứ sáu: 08:00 – 13:30

Thông tin và thời gian làm việc của các bộ phận cụ thể

Các ngày nghỉ lễ trong năm 2015

Ngày 1 tháng 1Tết dương lịch
Ngày 18 tháng 2Tết
Ngày 19 tháng 2Tết
Ngày 20 tháng 2Tết
Ngày 3 tháng 4Lễ Phục sinh
Ngày 6 tháng 4Lễ Phục sinh
Ngày 1 tháng 5Quốc tế Lao động
Ngày 2 tháng 9Quốc khánh Việt Nam
Ngày 12 tháng 10Lễ Tạ ơn
Ngày 25 tháng 12Lễ Giáng sinh
Ngày 26 tháng 12Lễ Giáng sinh (Nghỉ bù cho ngày 26 tháng 12)

Footer

Ngày chỉnh sửa:
2015-01-15