Chính phủ Canada
Biểu tượng của chính phủ Canada

Chính phủ Canada

Vietnam.gc.ca

Breadcrumb

  1. Trang chủ

Tổng lãnh sự quán Canada tại Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh

Các dịch vụ cung cấp tại đây:

Địa chỉ và thông tin liên lạc

Tầng 10 tòa nhà Metropolitan
235 Đường Đồng Khởi, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

Điện thoại: +84 (8) 3827 9899
Fax: +84 (8) 3827 9935
Email: hochi@international.gc.ca

Giờ làm việc

lãnh sự
Từ Thứ hai đến Thứ năm
08:30 – 10:30 and 13:30 – 15:30
Thứ sáu 08:30 –  09:30

thương vụ
Từ Thứ hai đến Thứ năm 08:00 – 16:30 
Thứ sáu: 08:00 – 13:30

Thông tin liên lạc và thời gian làm việc các bộ phận

 Các ngày nghỉ lễ trong năm 2015

ngày 1 tháng 1Tết dương lịch
ngày 18 tháng 2Tết
ngày 19 tháng 2Tết
ngày 20 tháng 2Tết
ngày 23 tháng 2Tết
ngày 24 tháng 2Tết
ngày 6 tháng 4Lễ Phục sinh
ngày 30 tháng 4Ngày giải phóng miền Nam
ngày 1 tháng 5Quốc tế Lao động
ngày 2 tháng 9Quốc Khánh Vietnam
ngày 1 tháng 7Quốc Khánh Canada
ngày 7 tháng 9Lễ Lao Động Canada
ngày 25 tháng 12Lễ Giáng sinh
ngày 28 tháng 12Lễ Giáng sinh

Footer

Ngày chỉnh sửa:
2015-04-08