Chính phủ Canada
Biểu tượng của chính phủ Canada

Chính phủ Canada

Vietnam.gc.ca

Breadcrumb

  1. Trang chủ
  2. >
  3. Văn phòng của chúng tôi

Tổng lãnh sự quán Canada tại Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh

Các dịch vụ cung cấp tại đây:

Địa chỉ và thông tin liên lạc

Tầng 10 tòa nhà Metropolitan
235 Đường Đồng Khởi, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

Điện thoại: +84 (8) 3827 9899
Fax: +84 (8) 3827 9935
Email: hochi@international.gc.ca

Giờ làm việc

lãnh sự
Từ Thứ hai đến Thứ năm
08:30 – 10:30 and 13:30 – 15:30
Thứ sáu 08:30 –  09:30

thương vụ
Từ Thứ hai đến Thứ năm 08:00 – 16:30 
Thứ sáu: 08:00 – 13:30

Thông tin liên lạc và thời gian làm việc các bộ phận

 Các ngày nghỉ lễ trong năm 2016

ngày 1 tháng 1Tết dương lịch
ngày 8 tháng 2Tết
ngày 9 tháng 2Tết
ngày 10 tháng 2Tết
ngày 11 tháng 2Tết
ngày 12 tháng 2Tết
ngày 28 tháng 3Lễ Phục sinh
ngày 2 tháng 5Ngày giải phóng miền Nam
ngày 1 tháng 7Quốc Khánh Canada
ngày 5 tháng 9Lễ Lao Động
ngày 10 tháng 10Lễ Tạ Ơn
ngày 26 tháng 12Lễ Giáng sinh (Nghĩ thay cho ngày 25/12)
ngày 27 tháng 12Lễ Giáng sinh (Nghĩ thay cho ngày 26/12)

Supplemental content

Footer

Ngày chỉnh sửa:
2016-11-09