Chính phủ Canada
Biểu tượng của chính phủ Canada

Chính phủ Canada

Vietnam.gc.ca

Breadcrumb

  1. Trang chủ
  2. >
  3. Văn phòng của chúng tôi

Tổng lãnh sự quán Canada tại Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh

Các dịch vụ cung cấp tại đây:

Địa chỉ và thông tin liên lạc

Tầng 10 tòa nhà Metropolitan
235 Đường Đồng Khởi, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

Điện thoại: +84 (28) 3827 9899
Fax: +84 (28) 3827 9935
Email: hochi@international.gc.ca

Giờ làm việc

lãnh sự
Từ Thứ hai đến Thứ năm
08:30 – 10:30 and 13:30 – 15:30
Thứ sáu 08:30 –  09:30

thương vụ
Từ Thứ hai đến Thứ năm 08:00 – 16:30 
Thứ sáu: 08:00 – 13:30

Thông tin liên lạc và thời gian làm việc các bộ phận

 Các ngày nghỉ lễ trong năm 2017

ngày 2 tháng 1Tết dương lịch
ngày 27 tháng 1Tết
ngày 30 tháng 1Tết
ngày 31 tháng 1Tết
ngày 1 tháng 2Tết
ngày 6 tháng 4Tết
ngày 17 tháng 4Lễ Phục sinh
ngày 1 tháng 5Ngày Thống Nhất Việt Nam (nghĩ thay cho ngày 30 tháng 4)
ngày 3 tháng 7Quốc Khánh Canada (nghĩ thay cho ngày 1 tháng 7)
ngày 4 tháng 9Lễ Lao Động (nghĩ thay cho ngày 2 tháng 9)
ngày 9 tháng 10Lễ Tạ Ơn
ngày 25 tháng 12Lễ Giáng sinh
ngày 26 tháng 12Lễ Giáng sinh

Các ngày nghỉ lễ trong năm 2018

ngày 1 tháng 1Tết dương lịch
ngày 15 tháng 2Tết Nguyên đán
ngày 16 tháng 2Tết Nguyên đán
ngày 19 tháng 2Tết Nguyên đán
ngày 20 tháng 2Tết Nguyên đán
ngày 30 tháng 4Ngày Thống Nhất Việt Nam
ngày 1 tháng 5Ngày Quốc tế Lao động
ngày 2 tháng 7Quốc Khánh Canada (nghỉ thay cho ngày 1 tháng 7)
Ngày 6 tháng 8Ngày lễ Civic
ngày 3 tháng 9Ngày Quốc khánh Việt Nam (nghỉ thay cho ngày 2 tháng 9)
ngày 8 tháng 10Lễ Tạ ơn
ngày 25 tháng 12Lễ Giáng sinh
ngày 26 tháng 12Lễ Giáng sinh

Supplemental content

Footer

Ngày chỉnh sửa:
2017-12-04