Regering van Canada
Symbool van de regering van Canada

Government of Canada

Belgie.gc.ca

Breadcrumb

  1. Home
  2. >
  3. Bilaterale relaties

Canadees - Belgische betrekkingen

Politieke betrekkingen

Recente bezoeken

Hunne Majesteiten Koning Filip en Koningin Mathilde legden van 11 tot 18 maart 2018 een Staatsbezoek af aan Ottawa, Toronto en Montreal, begeleid door een belangrijke delegatie van bijna 270 personen, w.o. Buitenlandminister Didier Reynders, Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem, alle vijf de Ministers-Presidenten van de sub-federale entiteiten, meer dan 100 zakenmensen, 24 rectoren en voorzitters van instellingen voor hoger onderwijs en 30 journalisten. In totaal werden 46 akkoorden en protocolakkoorden ondertekend tijdens het bezoek.

In juni 2017bezocht de Belgische Eerste Minister Charles Michel Ottawa en ontmoette Eerste Minister Justin Trudeau evenals toenmalig Gouverneur-General David Johnston.

Bilaterale banden

Canada en België zijn beiden officieel meertalig en hebben beiden een federaal politiek systeem. Al vele jaren onderhouden onze landen zeer goede bilaterale betrekkingen, gebaseerd op vriendschap en vertrouwen, zowel als op de gezamenlijke waarden van vrijheid, democratie, solidariteit en tolerantie.

Deze banden werden nog versterkt door de rol die Canada speelde bij de bevrijding van België tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de belangrijke overeenkomsten tussen het buitenlands beleid van onze twee landen, sterk engagement op het gebied van multilateralisme gebaseerd op internationale rechtsregels, de promotie van goed bestuur en het onderhouden van sterke trans-Atlantische banden.

Canada en België werken op vele vlakken samen, zoals bijvoorbeeld bij de Verenigde Naties, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, de Francofonie, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De rol van België binnen de Europese Unie is een ander belangrijk aspect van onze wederzijdse politieke dialoog.

Beide landen zijn niet alleen nauwe NATO-geallieerden maar ook partners in de strijd tegen anti-persoonsmijnen, chemische wapens en het inzetten van kindsoldaten. Beiden steunen en dragen bij tot vredesoperaties en de strijd tegen klimaatverandering.

Dankzij een bilateraal akkoord inzake jongeren-mobiliteit kunnen jonge Belgen tot maximum een jaar lang verblijven in Canada om het land en zijn cultuur te ontdekken, met de mogelijkheid om er te werken. Dezelfde regeling geldt voor jonge Canadezen die naar België willen komen. Dit succesvol initiatief heeft al meer dan 8000 jonge Belgen de kans gegeven om Canada te ontdekken sinds 2007.

België en Canada hebben ook overeenkomsten getekend op het gebied van belastingen, sociale zekerheid, justitiële samenwerking betreffende criminaliteit, luchtvervoer, wederzijdse erkenning van rijbewijzen, samenwerking op wetenschappelijk, industrieel en technologisch gebied en, recentelijk, op het gebied van audiovisuele coproducties.

Vertegenwoordiging

De Canadese overheid onderhoudt drie diplomatische gezantschappen in België: de Canadese Ambassade bij België en het Groothertogdom Luxemburg, de Missie van Canada bij de Europese Unie en de Canadese Delegatie bij de NAVO. Canada heeft ook een ereconsul voor Vlaanderen. Bovendien is de Canadese provincie Quebec vertegenwoordigd door de Délégation générale du Québec in Brussel.

België is in Canada vertegenwoordigd door de ambassade in de hoofdstad Ottawa en door een consulaat-generaal in Montreal; verder heeft België ook een netwerk van ereconsuls. De drie Belgische gewesten (Waalse GewestBrussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse Gewest) hebben ook vertegenwoordigingen in Canada.

Economische en handelsbetrekkingen

Handel

Canada en België onderhouden dynamische handelsbetrekkingen, gekenmerkt door significante wederzijdse investeringen en zakentransacties en door de voortdurende ontwikkeling van technologische partnerschappen. Door zijn strategische ligging in het hart van Europa, biedt België aan Canadese bedrijven ongeëvenaarde toegang, via de lucht of via de zee, tot Europa’ s grote markten en leveranciers. The Belgische havens zijn belangrijke toegangspoorten voor Canadese goederen in Europa. Canada is op zijn beurt een cruciale toegangspoort voor België op de Noord-Amerikaanse markt.

België is Canada’s zesde grootste EU-handelspartner en de 13de op wereldniveau.

In 2017 had de export van Canadese goederen naar België een waarde van 3,3 miljard CAD, dat daarmee de 4de plaats inneemt qua exportbestemmingen in de EU. De topsectoren daarin waren edelstenen en metalen, minerale ertsen, farmaceutische producten, nikkel en oliehoudende zaden. 

Canada’s import van Belgische goederen bedroeg in 2017 in totaal 3,17 miljard CAD (6de plaats in de EU). Topsectoren waren minerale olie en brandstoffen, organische chemicaliën, farmaceutische producten, gemotoriseerde voertuigen en machines.

Canada’s bilaterale handel in diensten met België en Luxemburg samen, had een waarde van bijna 1,7 miljard CAD.

Investeringen

Bilaterale investeringen zijn erg belangrijk voor beide landen. Er zijn meer dan 80 Belgische filialen in Canada en ongeveer 70 Canadese filialen in België.

The boekwaarde van de Belgische directe investeringen in Canada bedroeg bijna 6.3 miljard CAD op het einde van 2017, wat België de zevende grootste EU-investeerder in Canada maakt.

Canadese directe investeringen hadden een boekwaarde van meer dan 1,9 miljard CAD eind 2017.

Innovatie, wetenschap en technologie

Canadese en Belgische instellingen en bedrijven werken samen op het gebied van wetenschap en technologie, vooral op het gebied van Informatica en Communicatietechnologie, luchtvaart, life sciences, landbouw en duurzame technologie.

Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)

Het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) akkoord, dat provisorisch inging op 21 september 2017, faciliteert nieuwe economische opportuniteiten voor zowel Canada als België, en de handel groeit reeds.

De uitvoering van CETA betekent het elimineren van 98% van de tarieven op Belgische export naar Canada, inclusief voor metalen, vis en zeevruchten en speciale chemicaliën.

CETA is een modern en progressief akkoord voor vrije en eerlijke handel met hoge normen, conform de waarden die Canada en de Europese Unie, w.o. België, delen.

Culturele betrekkingen

Culturele betrekkingen tussen Canada en België zijn de afgelopen 30 jaar gegroeid en gediversifieerd. Belgische programmamakers nodigen regelmatig Canadese artiesten uit, zowel Engelstaligen als Franstaligen, op het gebied van theater, muziek, film en literatuur, de beeldende kunsten en dans.

Daartegenover treden veel Belgische artiesten op in Canada, hetzij in de beeldende kunsten, muziek en in het bijzonder film, tijdens festivals of in kunstcentra in grote steden (Montreal, Quebec City, Ottawa, Toronto, Vancouver).

Academische betrekkingen

Belgische en Canadese universiteiten hebben sinds vele jaren samenwerkings- en uitwisselingsovereenkomsten en relaties ontwikkeld. Een twintigtal Canadese universiteiten werken samen met Belgische universiteiten op uiteenlopende gebieden - van pure wetenschappen, tot sociale wetenschappen, gezondheid, enz.

Juni 2018

Footer

Bijgewerkt op:
2019-02-14