Lancement du programme canado-israélien sur la cybersécurité pour le secteur de l’énergie

Version français


קנדה מחויבת לחזק את קשרי המדע הטכנולוגיה והחדשנות עם ישראל, שותפתה הכלכלית החשובה.חיזוק שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בתחומי החדשנות והטכנולוגיה יכלול מומחים יזמים ומפתחים משתי המדינות, יגדיל את ההזדמנויות לשיתופי פעולה עבור חברות קנדיות וייצור משרות משתלמות.

היום, כבוד השר הקנדי למסחר בינלאומי, ג'ים קאר, בשם כבוד השר הקנדי למשאבים טבעיים, אמרג'יט סוהי ובשיתוף עם קרן קנדה-ישראל למחקר תעשייתי (CIIRDF) ורשות החדשנות (IIA), הכריזו על  השקת תכנית אבטחת סייבר חדשה בתחום האנרגיה. הצעות ניתן להגיש עד 30 לספטמבר 2018. התוכנית תמומן על ידי ממשלות קנדה וישראל ותנקוט במספר פעולות משותפות במטרה לפתור אתגרי אבטחת סייבר בסיסיים כבר במהלך שנת הכספים הנוכחית.

תוכנית הפילוט הזו תומכת בשיתוף הפעולה האסטרטגי בין קרן קנדה-ישראל למחקר תעשייתי (CIIRDF) ואירגון הגז הקנדי (Canadian Gas Association). על פי מזכר ההבנות שנחתם בינואר 2018,CIIRDF  ו- CGA שואפים לקדם ולתמוך בחיפוש אחר שיתוף פעולה טכנולוגי לתועלת משותפת בין תעשיית אספקת הגז הטבעי הקנדית לבין יזמנים וחברות ישראליות עם פתרונות בתחום אבטחת סייבר. בהסתמך על מחויבות זו,תעשיית הגז הקנדי תהיה בין המשתתפים הפעילים הראשונים בתוכנית.

ציטוטים:

"אנו מחזקים את הקשרים בין מדינותינו באמצעות תוכנית הפילוט הזו, הראשונה מסוגה. ממשלתנו מחכה בקוצר רוח לשותפות זו עם ישראל ויצירה ואימוץ פתרונות חדשים לאבטחת סייבר על מנת לחזק את בטחונה וחוזקה של תשתית האנרגיה הקנדית".

-ג'ים קאר, השר קנדי למסחר בילאומי

" שותפות זו תקדם את האינטרסים המשותפים לקנדה ולישראל לביטחון גדול יותר באבטחת אנרגיה. צמצום סיכוני אבטחת הסייבר באמצעות שיתוף פעולה ודיאלוג יסייע לקנדה להמשיך לבנות מערכת אנרגיה צפון אמריקאית חסינה ".

-אמרג'יט סוהי, השר הקנדי למשאבים טבעיים

"תעשיית אבטחת הסייבר בישראל מפותחת מאוד וזוכה לשבחים ברחבי העולם. מכיון שקנדה היא אחת מהשותפות המרכזיות של ישראל בענייני יזמות וחדשנות, אנו מצפים בשקיקה לשיתוף פעולה יוצא דופן עם חברות קנדיות במציאת פתרונות טכנולוגים חדשניים לסייע למיגור איומי סייבר בתחום האנרגיה הן מקומית והן גלובלית".

-אהרון אהרון, מנכ"ל רשות החדשנות

עובדות קצרות

  • רשות החדשנות - מופקדת על קידום מקורות החדשנות בישראל, תוך כדי יצירת וחיזוק המסגרת הדרושה לתמוך במכלול תעשיית הידע.
  • קרן קרן קנדה - ישראל למחקר תעשיתי (CIIRDF)  - נוסדה בשנת 1994 ומאז מימנה יותר מ -125 מיזמי מחקר ופיתוח, אשר תרמו לפיתוח משותף ולמכירה של יותר מ -60 מוצרים חדשים מסביב לעולם
  • CGA ארגון הגז הקנדי –הארגון מיצג את כלל תעשיית הגז הטבעי בקנדה.  לגז הטבעי מקום מרכזי במרקם האנרגיה הקנדי שנותן מענה של 36% מצרכי הגז של המדינה.
  • מדע וטכנולוגיה הינם גורמים מניעים מרכזיים בכלכלה הישראלית.גם קנדה רואה במדע טכנולוגיה וחדשנות כגורמים מניעים ליצירת מקומות עבודה וצמיחה כלכלית. לפרובינציות קנדיות כדוגמת נובה סקוטיה, ססקטצ'ואן, אונטריו וקוויבק קיימים הסכמים בילטרילים עם ישראל בתחום המדע הטכנולוגיהוהחדשנות.
  • כח העבודה המיומן בישראל וחוזקה בתחום החדשנות, הובילו ליצירת יותר מ-400 מרכזי מרכז ופיתוח בישראל במימון גורמים בינלאומיים כולל חברות קנדיות.

גברת סינה כץ
קצינת עיתונות
שגרירות קנדה, תל אביב
Signe.katz@international.gc.ca