Regering van Canada
Symbool van de regering van Canada

Government of Canada

Nederland.gc.ca

Breadcrumb

  1. Home
  2. >
  3. Bilaterale relaties

Betrekkingen tussen Canada en Nederland

Canada onderhoudt al lang zeer goede betrekkingen met Nederland. Deze zijn gebaseerd op goede banden op politiek en zakelijk vlak en contacten die zijn ontstaan tijdens de tweede wereldoorlog. Beide landen hebben een sterke parlementaire democratie en hechten veel waarde aan het recht en de mensenrechten.

Op het gebied van internationale politiek werken Canada en Nederland hecht samen in diverse internationale organisaties, met name de Verenigde Naties en diens zusterorganisaties, de Wereld-Handelsorganisatie (WTO), Interpol, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), de Euro-Atlantisch Partnerschapsraad (EAPC), de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa (OVSE) en het Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa. Nederland is een van de oprichters van de Europese Unie. Canada werkt met Nederland als EU-lid samen op het gebied van non-proliferatie, wapencontrole en ontwapening, en markttoegang.

Canada en Nederland weken ook op andere terreinen samen, bijvoorbeeld in in Afghanistan. Nederland heeft vanaf juli 2006 de leiding over een provinciaal reconstructieteam (PRT) in het zuiden van Afghanistan (Uruzgan). Canada leidt het PRT in Kandahar vanaf Augustus 2005. Beide landen werken ook nauw samen op het gebied van de bestrijding van de proliferatie en de eliminatie van antipersoneelsmijnen en kleine en lichte wapens, de uitroeiing van de ergste vormen van kinderarbeid en andere mensenrechtenschendingen, ondersteuning van het Internationaal Gerechtshof en de ad-hoc tribunalen (Joegoslavië, Rwanda en Sierra Leone) en de verstrekking van snelle reactie-eenheden voor de Verenigde naties. De legers van beide landen hebben samengewerkt in Bosnië (SFOR) en Ethiopië en Eritrea (UNMEE). Op dit moment zijn beide landen mede-voorzitter van de vriendengroep voor het Grotemerengebied en volgen beide landen het vredesproces in Sudan van dichtbij.

De betrekkingen tussen Canada en Nederland steunen ook op de persoonlijke banden tussen Canadezen en Nederlanders die veelal zijn ontstaan tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Prinses Juliana bracht met haar gezin een groot deel van de bezettingsperiode door in Ottawa. Het Canadese leger voerde de campagne voor de bevrijding van Nederland aan. De emigratie heeft eveneens in belangrijke mate bijgedragen tot de goede betrekkingen tussen Canada en Nederland. Meer dan 900.000 personen van Nederlandse herkomst zijn inmiddels geregistreerd als permanente inwoners van Canada. Voorts zijn 128.670 inwoners van Canada - 0.4 procent van de Canadese bevolking - geboren in Nederland, aldus de laatst beschikbare cijfers uit 1991. De ambassade schat dat er tussen de 4500 en 5000 Canadezen in Nederland wonen.

In de afgelopen jaren vonden ook veel uitwisselingsprojecten plaats en maakten beide landen diverse andere afspraken. Zo ondertekenden in 2003 Nederland en Canada een gemeenschappelijke verklaring over het versterken van de bilaterale betrekkingen en een MOU over jongerenuitwisseling. Deze maatregelen waren onderdeel van het 'nouvel élan', een Nederlands-Canadees initiatief om een nieuwe stimulans te geven aan de bilaterale relatie.

Footer

Bijgewerkt op:
2020-02-07