Rząd Kanady
Symbol Rządu Kanady

Rząd Kanady

Poland.gc.ca

Breadcrumb

  1. strona główna
  2. >
  3. Stosunki dwustronne

Stosunki kanadyjsko - białoruskie

Na Białorusi Kanada reprezentowana jest przez Ambasadę Kanady w Warszawie

W Kanadzie Białoruś reprezentowana jest przez swoją Ambasadę w Ottawie.

Kanada ograniczyła swoje oficjalne stosunki z Białorusią po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2006 roku, podczas których dochodziło do nękania i zastraszania opozycji, i po dalszym tłumieniu protestów przez władze białoruskie. Obniżono rangę oficjalnego przedstawicielstwa na Białorusi (z siedzibą w Ambasadzie Kanady w Warszawie) poprzez wstrzymanie procesu akredytacji dla trzech kolejnych Ambasadorów. Ponadto, Kanada ograniczyła oficjalne kontakty z władzami Białorusi do stosunków konsularnych, spraw związanych z prawami człowieka, rozwojem demokracji oraz problemów bezpieczeństwa międzynarodowego.

Wybory prezydenckie na Białorusi z 19 grudnia 2010 roku charakteryzowały się brakiem przejrzystości w procesie liczenia oddanych głosów, brutalnym stłumieniem demonstracji oraz zatrzymaniem większości opozycyjnych kandydatów na urząd prezydenta. Minister Spraw Zagranicznych Kanady wydał dwanaście oświadczeń dotyczących tych wyborów i ich następstw, wyrażając dezaprobatę wobec postepowania rządu Białorusi podczas wyborów. Potępiając przemoc, do której dochodziło po wyborach, wzywał do uwolnienia osób zatrzymanych, w tym opozycyjnych kandydatów na prezydenta , oraz wyraził rozczarowanie co do decyzji Białorusi o zamknięciu Biura OBWE w Mińsku.

Minister Spraw Zagranicznych Kanady wyraził również rozczarowanie zafałszowanymi wynikami ostatnich wyborów parlamentarnych na Białorusi, które odbyły się 23 września 2012 roku, i ponownie wezwał władze Białorusi do przestrzegania reguł demokratycznych, respektowania praw człowieka i zasad prawa.

W 2006 roku Kanada wpisała Białoruś na listę państw, do których eksportowanie towarów wymaga specjalnego pozwolenia. Eksport towarów poza pomocą humanitarną nie jest w  zasadzie dozwolony. Kanady wycofała również w sierpniu 2007 roku korzystną preferencyjną taryfę celną. Wymiana handlowa pomiędzy obu państwami jest niewielka. W 2011 roku wartość eksportu kanadyjskiego do Białorusi wynosiła 2,16 miliona dolarów kanadyjskich. Zgodnie z ograniczonym zaangażowaniem handlowym Kanady, większość eksportu  na Białoruś to pomoc humanitarna. Import z Białorusi został odnotowany na poziomie 33,47 milionów dolarów kanadyjskich, i obejmował przede wszystkim podstawowe towary takie jak surowce mineralne i produkty drzewne.

Footer

Ostatnia aktualizacja:
2013-03-13