Rząd Kanady
Symbol Rządu Kanady

Rząd Kanady

Poland.gc.ca

Breadcrumb

  1. strona główna
  2. >
  3. Stosunki dwustronne

Stosunki dwustronne Kanada - Polska

Kanada reprezentowana jest w Polsce przez Ambasadę Kanady w Warszawie.

Polska reprezentowana jest w Kanadzie przez Ambasadę RP w Ottawie. Polska ma również przedstawicielstwa konsularne w Calgary i w Edmonton w prowincji Alberta; w Montrealu w prowincji Quebec; w Toronto w prowincji Ontario oraz w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej.

Stosunki kanadyjsko-polskie mają bogatą tradycję historyczną zakorzenioną w głębokich więziach osobistych z Polską kultywowanych przez blisko milionową społeczność Kanadyjczyków polskiego pochodzenia.

Polska jest ważnym państwem członkowskim Unii Europejskiej i NATO. Kanada była pierwszym państwem członkowskim NATO, które wyraziło zgodę na przystąpienie Polski do Sojuszu w 1998 roku. Polscy żołnierze służą obecnie w dowodzonej przez Kanadę natowskiej grupie bojowej na Łotwie.

Kanada i Polska współpracują w ramach NATO, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Międzynarodowym Związku Pamięci o Holokauście (IHRA), oraz na forach wielu organizacji i inicjatyw pod egidą ONZ.

Polska to najważniejszy partner handlowy Kanady w Europie Środkowo-Wschodniej. Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) zawarta przez Kanadę i Unię Europejską stwarza możliwości dalszego wzmacniania dwustronnych stosunków gospodarczych.

Kanada i Polska związane są umową o mobilności młodych obywateli, która pozwala młodym Kanadyjczykom i Polakom podróżować i pracować w partnerskim kraju nie dłużej niż przez rok. Co roku Kanada gości studentów z Polski, którzy mogą ubiegać się o stypendia na prestiżowe studia doktoranckie Vanier Canada Graduate Scholarships/Bourses d'études supérieures du Canada Vanier lub Banting Postdoctoral Fellowships/Bourses postdoctorales Banting.

Lipiec 2018

 

Footer

Ostatnia aktualizacja:
2018-07-13