Rząd Kanady
Symbol Rządu Kanady

Rząd Kanady

Poland.gc.ca

Breadcrumb

  1. strona główna
  2. >
  3. Nasze Biura
  4. >
  5. Kontakt

Sekcja Wizowa w Warszawie

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją (Zapytania wysyłane poczta elektroniczna – instrukcje) zanim skontaktujecie się Państwo z Sekcją Wizową.

Obywatele Białorusi potrzebują wiz, aby odwiedzić Kanadę.

Obywatele Estonii, Łotwy, Litwy i Polski  nie potrzebują wiz, aby odwiedzić Kanadę, ale z dniem 15 marca 2016 potrzebują eTA (Electronic Travel Authorisation). Złóż wniosek teraz.

Osoby, które zamierzają podjąć w Kanadzie zatrudnienie lub naukę (trwającą dłużej niż 6 miesięcy) lub zamieszkać w Kanadzie na stałe potrzebują zezwolenie na pracęzezwolenie na naukę lub zezwolenie na pobyt stały.

Osoby bez obywatelstwa zamieszkujące na terytorium Estonii, Litwy, Łotwy oraz Polski potrzebują wiz na pobyt czasowy w celu odwiedzenia Kanady. Wymóg posiadania wizy na pobyt czasowy dotyczy również posiadaczy “dokumentów podróży cudzoziemca” wydanych przez władze Estonii (välismaalase pass), Łotwy (nepilsoņa pase), Litwy (kelionės dokumentas), Polski (dokument podróży) lub innego kraju.

Osoby mieszkające na stałe w Polsce mogą składać swoje wnioski online lub w Punkcie Obsługi Wniosków Wizowych (VAC- Visa Application Center)  w Warszawie.

Osoby mieszkające na stałe na terytorium Białorusi mogą składać swoje wnioski online, lub w Punkcie Obsługi Wniosków Wizowych –(VAC- Visa Application Center).

Osoby, mieszkające na stałe poza wymienionymi wyżej krajami, mogą składać wnioski o wizy na pobyt czasowy online lub w Punkcie Obsługi Wniosków Wizowych (VAC- Visa Application Center) . W razie konieczności przeprowadzenia rozmowy z urzędnikiem wizowym, konieczne będzie stawienie się w Ambasadzie Kanady w Warszawie. Ambasada nie udziela wnioskodawcom pomocy w uzyskaniu wiz wjazdowych do Polski.

Prosimy o odwiedzenie strony internetowej Ministerstwa ds. Obywatelstwa i Imigracji pod adresem Citizenship and Immigration Canada (English French Only) w celu zapoznania się z informacjami o miejscu składania podań o pobyt stały w Kanadzie  w poszczególnych kategoriach imigracyjnych.

Osoby, które nie są obywatelami wyżej wymienionych krajów oraz nie zamieszkują na ich terenie nie mogą ubiegać się o pobyt stały w Ambasadzie Kanady w Warszawie. Osoby te powinny ubiegać się o pobyt stały w Ambasadzie Kanady w kraju ich zamieszkania.

Footer

Ostatnia aktualizacja:
2017-01-06