Rząd Kanady
Symbol Rządu Kanady

Rząd Kanady

Poland.gc.ca

Breadcrumb

  1. strona główna
  2. >
  3. Poznaj Kanadę

Studia kanadyjskie w Polsce

Studia kanadyjskie istnieją na kilku polskich uniwersytetach, gdzie prowadzone są badania, wykłady oraz organizowane są konferencje naukowe na temat Kanady.  Niektóre uczelnie posiadają zbiory biblioteczne, które są bogatym źródłem informacji na temat Kanady dla polskich studentów, naukowców, nauczycieli akademickich oraz społeczeństwa ogółem.  Ci specjaliści, potocznie znani jako „kanadianiści”, są członkami Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich (PTBK).

PTBK jest Członkiem Stowarzyszonym Międzynarodowej Rady Badań Kanadyjskich (ICCS).  ICCS promuje studia kanadyjskie, badania, nauczanie oraz publikowanie na temat Kanady we wszystkich dziedzinach i we wszystkich krajach.   Rada prowadzi własne programy stypendialne oraz programy przyznawania nagród.  Kandydaci chcący złożyć wniosek do ICCS muszą być członkami PTBK lub uzyskać list polecający od PTBK. 

Footer

Ostatnia aktualizacja:
2013-03-14