Chính phủ Canada
Biểu tượng của chính phủ Canada

Chính phủ Canada

Vietnam.gc.ca

Breadcrumb

  1. Trang chủ

Kinh doanh với Canada

Chính phủ Canada cung cấp thông tin và dịch vụ nhằm hỗ trợ các công ty kinh doanh với Canada. Chúng tôi có thể giúp kết nối các sản phẩm, dịch vụ và nhu cầu công nghệ của quý vị với các đối tác Canada phù hợp; giúp quý vị phát triển thị trường và cung cấp thông tin giúp quý vị lên kế hoạch cho chuyến đi tới Canada.

Tìm hiểu thêm:

Thông tin liên hệ và lĩnh vưc chuyên môn của các ủy viên thương mại:

Footer

Ngày chỉnh sửa:
2021-05-14