Chính phủ Canada
Biểu tượng của chính phủ Canada

Chính phủ Canada

Vietnam.gc.ca

Breadcrumb

 1. Trang chủ

Kinh doanh với Việt Nam

Chính phủ Canada giúp đỡ các công ty Canada mở rộng và thành công trên trường quốc tế. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu, đàm phán và quản trị các hiệp định thương mại, quảng bá Canada là một đất nước năng động có thể đầu tư và hợp tác kinh doanh, và nâng cao khả năng khoa học kỹ thuật, sức cạnh tranh và thịnh vượng của Canada.

Khởi đầu:

 • Kinh doanh ở nước ngoài
  Thương vụ Canada cung cấp dịch vụ cho các công ty Canada tìm kiếm thị trường xuất khẩu, đầu tư hoặc tìm đối tác nước ngoài.
 • Canada Business là bước đầu tiên để quý vị có thể tìm kiếm các thông tin cũng như công cụ trực tuyến cần thiết để việc kinh doanh xuất khẩu đạt được thành công.

Xuất khẩu:

 • Dữ liệu xuất khẩu theo yêu cầu
  Ủy viên thương mại trực tuyến giúp quý vị truy cập trực tuyến vào nguồn dữ liệu xuất khẩu theo yêu cầu và kết nối quý vị với các ủy viên thương mại liên quan đến ngành tương ứng. Đăng ký ngay hôm nay!
 • Nguồn tài chính cho xuất khẩu
  Hướng dẫn tài chính xuất khẩu giúp các công ty Canada quyết định phương án tài chính và các phương án giảm thiểu rủi ro cần thiết cũng như nơi cung cấp giải pháp.
 • Thông tin kiểm soát xuất nhập khẩu
  Cục kiểm soát xuất nhập khẩu Canada cung cấp thông tin về các hàng hóa bị kiểm soát phối và hướng đãn đề có được quyền xuất nhập khẩu

Các nguồn lực liên quan:

 • Nguồn lực khoa học và công nghệ
  Mạng lưới cán bộ khoa học và công nghệ sẽ cung cấp thông tin và dịch vụ cho cộng đồng khoa học và công nghệ Canada để tăng cường hoạt động hợp tác và thương mại hóa trong lĩnh vức nghiên cứu và phát triển nhằm nâng cao khả năng đổi mới công nghệ của Canada.
 • Các hiệp định và đàm phán thương mại của Canada
  Quý vị có thể tìm hiểu các quy định về các hoạt động, quá trình đàm phán và các hiệp định thương mại có liên quan tới thương mại quốc tế của Canada, kể cả quá trình giải quyết các tranh chấp; cũng như tham khảo đường dẫn đến trang web của các tổ chức và thể chế thương mại quốc tế khác nhau.

Footer

Ngày chỉnh sửa:
2021-05-14