Chính phủ Canada
Biểu tượng của chính phủ Canada

Chính phủ Canada

Vietnam.gc.ca

Breadcrumb

  1. Trang chủ
  2. >
  3. Dành cho người Canada
  4. >
  5. Sống/Du lịch tại Việt Nam

Phí Lãnh sự

Ngày áp dụng: 23/06/2019

Hộ chiếu (Thanh toán trực tuyến)
 CADVND
Nộp hồ sơ quốc tịch751,340,000
Hộ chiếu 5 năm1903,390,000
Hộ chiếu 10 năm2604,640,000
Hộ chiếu trẻ em1001,785,000
Phí tính thêm khi làm lại hộ chiếu/giấy thông hành khác do mất hoặc bị cướp45800,000

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN trước khi bạn đến nộp đơn cho các dịch vụ hộ chiếu sau dây:

  • Hộ chiếu người lớn thông thường (thời hạn 5 và 10 năm)
  • Hộ chiếu trẻ em (thời hạn 5 năm)
  • Phí hành chính khi xin lại hộ chiếu còn hạn nhưng bị mất hoặc đánh cắp ($45)
Hộ chiếu
 CADVND
Hộ chiếu khẩn751,340,000
Hộ chiếu khẩn cho trẻ em30535,000
Hộ chiếu tạm thời1101,965,000
Phí lấy hộ chiếu20360,000
Tờ khai trong trường hợp không có người bảo đảm50890,000
Phí tính thêm khi giữ lại hộ chiếu còn hiệu lực để sử dụng trong thời gian đợi cấp hộ chiếu mới45800,000
 
Các loại phí dịch vụ lảnh sự đặc biệt
 CADVND
Chứng thực sao y bản chính (theo trang)20360,000
Chứng giám bản tuyên thệ; nhận tờ khai, tuyên bố,  khẳng định hoặc chứng thực bất kỳ tài liệu nào có chữ ký (tính theo văn bản)50890,000
Chứng thực chữ ký hoặc dấu của một đơn vị nước ngoài, bao gồm cả bản dịch chính thức được công nhận (tính theo văn bản)50890,000
Ký và đóng dấu tờ khai xác nhận tồn tại (tính theo văn bản)20360,000
Cấp thư xác nhận đến một cơ quan có thẩm quyền nước ngoài để xin cấp thị thực, giấy phép cư trú, giấy phép xuất cảnh (tính theo thư)50890,000
Làm chứng chữ ký50890,000
Nối các văn bản trong hồ sơ30535,000

Thanh toán bằng VND sẽ có thể được thay đổi tùy theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán.

Footer

Ngày chỉnh sửa:
2019-07-29