Chính phủ Canada
Biểu tượng của chính phủ Canada

Chính phủ Canada

Vietnam.gc.ca

Breadcrumb

  1. Trang chủ

Đại sứ quán tại Hà Nội

Dịch bệnh do virus Corona (COVID-19)

Do các quan ngại về sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, các văn phòng của chúng tôi trên toàn cầu đã triển khai các biện pháp phòng ngừa. Các dịch vụ lãnh sự vẫn tiếp tục được cung cấp cho công dân Canada. Nhiều văn phòng của Chính phủ Canada khuyến khích các khách hàng hạn chế các cuộc gặp trực tiếp. Công dân Canada cần trợ giúp xin liên hệ với:  

Để cập nhật các thông tin về dịch bệnh COVID-19, xin tham khảo Trang tin chính thức về tình hình dịch bệnh của Chính phủ Canada và đọc Các lời khuyên và khuyến cáo cho việc đi lại. Hãy đăng ký Hệ thống Đăng ký Công dân Canada ở nước ngoài (ROCA) để nhận được các cập nhật mới nhất tại điểm đến của bạn. Tham vấn trang web Chương trình cho vay khẩn cấp để có thêm thông tin về chương trình hỗ trợ tài chính tạm thời của Chính phủ Canada trợ giúp cho công dân Canada trở về nước do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19.

Canada duy trì quan hệ ngoại giao với Việt Nam kể từ năm 1973. Kể từ đó, quan hệ Canada - Việt Nam đã không ngừng phát triển mạnh mẽ.

Canada có các cơ quan đại diện tại Việt Nam gồm Đại sứ quán tại Hà NộiTổng lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh.>.

Supplemental content

  •    
       
    Lời khuyên và cảnh báo

    Vui lòng tham khảo trang về lời khuyên và cảnh báo khi đi đến Việt Nam (Anh/tiếng Pháp).

Footer

Ngày chỉnh sửa:
2021-06-29