Chính phủ Canada
Biểu tượng của chính phủ Canada

Chính phủ Canada

Vietnam.gc.ca

Breadcrumb

  1. Trang chủ

Đại sứ quán tại Hà Nội

Canada duy trì quan hệ ngoại giao với Việt Nam kể từ năm 1973. Kể từ đó, quan hệ Canada - Việt Nam đã không ngừng phát triển mạnh mẽ.

Canada có các cơ quan đại diện tại Việt Nam gồm Đại sứ quán tại Hà NộiTổng lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh.>.

Supplemental content

  •    
       
    Lời khuyên và cảnh báo

    Vui lòng tham khảo trang về lời khuyên và cảnh báo khi đi đến Việt Nam (Anh/tiếng Pháp).

Footer

Ngày chỉnh sửa:
2019-09-26