Chính phủ Canada
Biểu tượng của chính phủ Canada

Chính phủ Canada

Vietnam.gc.ca

Breadcrumb

  1. Trang chủ

Liên hệ với Bộ phận Lãnh sự tại Hà Nội

Địa chỉ và thông tin liên lạc

Số 31 Hùng Vương
Hà Nội
Việt Nam

Điện thoại : +84(24)3734 5000
Fax : +84(24)3734 5049
Email : hanoics@international.gc.ca

Giờ làm việc

Từ Thứ hai đến Thứ năm: 09:00 – 11:00 and 14:00 – 16:00;
Thứ sáu: 09:00 – 12:00

Dịch vụ khẩn cấp – sau giờ hành chính (chỉ dành cho công dân Canada)

Nếu cần sự hỗ trợ khẩn cấp, quý vị có thể truy cập miễn phí vào hệ thống Tổng đài hỗ trợ tại Ottawa hoạt động 24h/7 ngày bằng các phương pháp sau:

Chú ý: Tổng đài hỗ trợ tại Ottawa không giải quyết các vấn đề liên quan đến nhập cư, thị thực đến Canada, thương mại hay hộ chiếu.

Footer

Ngày chỉnh sửa:
2020-04-14