Chính phủ Canada
Biểu tượng của chính phủ Canada

Chính phủ Canada

Vietnam.gc.ca

Breadcrumb

  1. Trang chủ

Liên hệ với bộ phận lãnh sự tại thành phố Hồ Chí Minh

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN trước khi bạn đến nộp đơn cho các dịch vụ hộ chiếu sau dây:

  • Hộ chiếu người lớn thông thường (thời hạn 5 và 10 năm)
  • Hộ chiếu trẻ em (thời hạn 5 năm)
  • Phí hành chính khi xin lại hộ chiếu còn hạn nhưng bị mất hoặc đánh cắp ($45)

Tầng 9 tòa nhà Metropolitan
235 Đường Đồng Khởi, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

Điện thoại: +84 (28) 3827 9899
Fax: +84 (28) 3827 9935
Email: hochi.consular-consulaire@international.gc.ca

Hệ thống đặt hẹn trực tuyến: Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ tiếp nhận những khách hàng đã đặt hẹn trực tuyến cho các dịch vụ lãnh sự thông thường.

Hãy đặt hẹn với chúng tôi tại Tổng Lãnh sự quán Canada tại thành phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc

Từ thứ hai đến thứ năm: 08:30 – 10:30 và 13:30 – 15:30 ;
thứ sáu: 08:30 – 09:30

Dịch vụ khẩn cấp – sau giờ hành chính (chỉ dành cho công dân Canada)

Nếu cần sự hỗ trợ khẩn cấp, quý vị có thể truy cập  miễn phí vào Tổng đài hỗ trợ tại Ottawa hoạt động 24h/7 ngày bằng các phương pháp sau:

  • Gọi điện thoại tới số (613) 996-8885 / (613) 944-1310 (TTY)

Chú ý: Tổng đài hỗ trợ tại Ottawa không giải quyết các vấn đề liên quan đến nhập cư, thị thực đến Canada, thương mại hay hộ chiếu.

Footer

Ngày chỉnh sửa:
2020-03-13