Chính phủ Canada
Biểu tượng của chính phủ Canada

Chính phủ Canada

Vietnam.gc.ca

Breadcrumb

  1. Trang chủ

Đại sứ quán Canada tại Việt Nam ở Hà Nội

Đại sứ quán Việt nam tại Hà nội sẽ đóng cửa thứ năm 27 tháng 02 năm 2020.

Các dịch vụ cung cấp tại đây:

Địa chỉ và thông tin liên lạc

Số 31 Hùng Vương
Hà Nội
Việt Nam
Điện thoại : +84(24) 3734 5000
Fax : +84(24) 3734 5049
Email : hanoi@international.gc.ca

Thời gian làm việc

Từ thứ hai đến thứ năm:
08:00 – 12:00 and 13:00 – 17:00
Thứ sáu: 08:00 –  13:30

Bộ phận Lãnh sự
Từ thứ hai đến thứ năm:
09:00 – 11:00 and 14:00 – 16:00
Thứ sáu: 09:00 –  12:00

Thông tin và thời gian làm việc của các bộ phận cụ thể

Các ngày nghỉ lễ trong năm 2020

ngày 1 tháng 1Tết Dương lịch
ngày 27 tháng 1Tết Nguyên đán
ngày 28 tháng 1Tết Nguyên đán
ngày 29 tháng 1Tết Nguyên đán
ngày 30 tháng 1Tết Nguyên đán
ngày 2 tháng 4Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
ngày 30 tháng 4Ngày Thống nhất Đất nước
ngày 1 tháng 7Ngày Quốc Khánh Canada
Ngày 3 tháng 8Ngày lễ Civic
ngày 2 tháng 9Ngày Quốc khánh Việt Nam
ngày 12 tháng 10Lễ Tạ ơn
ngày 25 tháng 12Lễ Giáng sinh
ngày 28 tháng 12Lễ Giáng sinh

Footer

Ngày chỉnh sửa:
2020-02-25