Chính phủ Canada
Biểu tượng của chính phủ Canada

Chính phủ Canada

Vietnam.gc.ca

Breadcrumb

  1. Trang chủ

Đại sứ quán Canada tại Việt Nam ở Hà Nội

Các dịch vụ cung cấp tại đây:

Địa chỉ và thông tin liên lạc

Số 31 Hùng Vương
Hà Nội
Việt Nam
Điện thoại : +84(24) 3734 5000
Fax : +84(24) 3734 5049
Email : hanoi@international.gc.ca

Thời gian làm việc

Từ thứ hai đến thứ năm:
08:00 – 12:00 and 13:00 – 17:00
Thứ sáu: 08:00 –  13:30

Bộ phận Lãnh sự
Từ thứ hai đến thứ năm:
09:00 – 11:00 and 14:00 – 16:00
Thứ sáu: 09:00 –  12:00

Thông tin và thời gian làm việc của các bộ phận cụ thể

Các ngày nghỉ lễ trong năm 2021

ngày 1 tháng 1Tết Dương lịch
ngày 11 tháng 2Tết Nguyên đán
ngày 12 tháng 2Tết Nguyên đán
ngày 15 tháng 2Tết Nguyên đán
ngày 16 tháng 2Tết Nguyên đán
ngày 11 tháng 3Tập huấn nội bộ
ngày 21 tháng 4Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
ngày 3 tháng 5Ngày Lễ Lao Động
ngày 1 tháng 7Ngày Quốc Khánh Canada
Ngày 2 tháng 8Ngày lễ Civic
ngày 2 tháng 9Ngày Quốc khánh Việt Nam
ngày 11 tháng 10Lễ Tạ ơn
ngày 27 tháng 12Lễ Giáng sinh
ngày 28 tháng 12Lễ Giáng sinh

Footer

Ngày chỉnh sửa:
2021-03-09