Chính phủ Canada
Biểu tượng của chính phủ Canada

Chính phủ Canada

Vietnam.gc.ca

Breadcrumb

  1. Trang chủ

Đại sứ quán Canada tại Việt Nam ở Hà Nội

Các dịch vụ cung cấp tại đây:

Địa chỉ và thông tin liên lạc

Số 31 Hùng Vương
Hà Nội
Việt Nam
Điện thoại : +84(24) 3734 5000
Fax : +84(24) 3734 5049
Email : hanoi@international.gc.ca

Thời gian làm việc

Từ thứ hai đến thứ năm:
08:00 – 12:00 and 13:00 – 17:00
Thứ sáu: 08:00 –  13:30

Bộ phận Lãnh sự
Từ thứ hai đến thứ năm:
09:00 – 11:00 and 14:00 – 16:00
Thứ sáu: 09:00 –  12:00

Thông tin và thời gian làm việc của các bộ phận cụ thể

Các ngày nghỉ lễ trong năm 2019

ngày 1 tháng 1Tết dương lịch
ngày 4 tháng 2Tết Nguyên đán
ngày 5 tháng 2Tết Nguyên đán
ngày 6 tháng 2Tết Nguyên đán
ngày 7 tháng 2Tết Nguyên đán
ngày 30 tháng 4 Ngày Thống Nhất Việt Nam
ngày 1 tháng 5Ngày Quốc tế Lao động
ngày 1 tháng 7Quốc Khánh Canada
Ngày 5 tháng 8Ngày lễ Civic
ngày 2 tháng 9Ngày Quốc khánh Việt Nam
ngày 14 tháng 10Lễ Tạ ơn
ngày 25 tháng 12Lễ Giáng sinh
ngày 26 tháng 12Lễ Giáng sinh

Footer

Ngày chỉnh sửa:
2018-12-28