Chính phủ Canada
Biểu tượng của chính phủ Canada

Chính phủ Canada

Vietnam.gc.ca

Breadcrumb

  1. Trang chủ

Liên hệ với bộ phận thị thực

Thông tin về visa đi du lịch, đi học, đi làm hoặc định cư qua Canada.

Nếu có thắc mắc cụ thể về hồ sơ của mình, xin liên hệ Bộ Di trú, Người Tị nạn và Quốc tịch Canada.

Xin lưu ý rằng câu hỏi cho các trường hợp cụ thể sẽ CHỈ được giải quyết qua văn bản.

Giờ làm việc

Chỉ tiếp khách đã được đặt hẹn trước.

Footer

Ngày chỉnh sửa:
2020-10-20