Chính phủ Canada
Biểu tượng của chính phủ Canada

Chính phủ Canada

Vietnam.gc.ca

Breadcrumb

  1. Trang chủ

Liên hệ với bộ phận thị thực

Liên hệ với bộ phận thị thực tại Tổng lãnh sự quán Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh để có thông tin về tất cả các thị thực ngắn hạn (du lịch, du học và làm việc ngắn hạn).

Xin chú ý: các thắc mắc liên quan đến vấn đề định cư, xin liên hệ với Cao Ủy Canada tại Singapo.

Địa chỉ và thông tin liên lạc:

Tầng 10 tòa nhà Metropolitan
235 Đường Đồng Khởi, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

Điện thoại: +84 (8) 3827 9899
Fax: +84 (28) 3827 9937
Email: hochi-im-enquiry@international.gc.ca

Thời gian làm việc:

Từ thứ hai đến thứ năm: 13:00 – 14:00

Footer

Ngày chỉnh sửa:
2017-06-15